FANDOM


Waetha on Karibiassa puhuttu kieli, ja se on myös sen ainoa virallinen kieli. Se on grazilaisten kielten ainoa elossa oleva ja suurin kieli.

Waethaa puhuu noin 28 miljoonaa ihmistä.

Kielioppi Muokkaa

Ydofad'n kielioppi on suht vaikeaa.

Persoonapronominit Muokkaa

Suom. Ydof. Olla verbin kanssa Olla verbin kanssa imperfektissä
Minä Ka Ka Vah Ka Vahem
Sinä Da Da Vah Da Vahem
Hän, se Ja, Ra Ja vah, Ra vah Ja vahem, Ra vahem
Me Ke Ke vah Ke vahem
Te De De vah De vahem
He Je Je vah Je vahem

Verbit Muokkaa

Verbit taipuvat preesensissä, imperfektissä ja perfektissä. Fuuturia ei tarvita, sillä preesensissä voidaan puhua tulevasta tai nykyisestä ajasta.

Substantiivit Muokkaa

Substantiivit päättyvät aina konsonanttiin tai kirjaimeen "o".

Lukeminen Muokkaa

Ydofad on ainutlaatuinen verrattuna muihin kieliin, lukutapansa vuoksi. Ydofadia luetaan nimittäin joka toinen rivi vasemmalta oikealle ja joka toinen rivi oikealta vasemmalle.

Esimerkkejä Muokkaa

Ydofad'n kieltä

Translitterointi: Ka vah penko enat ka siem =Minä olen poika ja minä syön.

Synonyymit Muokkaa

Ydofad'n kieli on tunnettu synonyymeistään. Jopa sanalle Ydofad on moderni synonyymi "Waetha". Joskus synonyymit ovat liitettyinä adjektiiveihin. Esimerkiksi; Auto on Vola tai Lada, mutta Lada on erityisesti huono auto. Tässä tapauksessa (suomen kielen) adjektiivi huono on liitetty (suomen kielen) sanaan auto muuttamalla se synonyymiksi.

Esimerkkejä Muokkaa

  • Minä = Ka/Emi
  • Auto = Vola/Lada
  • Kieli = Lanna/Lenga
  • Puu = Bee/Butra
  • Me = Ke, Wa, Evel
  • Te = De, Greme*

*"Greme" on kohteliaisuusteitittelyssä käytettävä muoto, kun taas "De" on monelle henkilölle puhuttaessa käytettävä muoto.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.