FANDOM


Välimeren kriisi on toistaiseksi vain kastamereläinen nimitys Mantlan sisällissodalle ja siihen liittyville selkkauksille. Kriisin katsotaan (Kastameressä) alkaneen Mantlalaisten maanviljelijöiden kapinasta ja hyökkäyksestä Etelä-Asraeliin, mikä johti nopeasti Khalifornian armeijan mobilisoimiseen (Asrael on Khalifornian territorio).

Kastamere on toistaiseksi liittynyt selkkaukseen tukemalla Mantlan virallista hallitusta.