FANDOM


UNY koostuu 27 osavaltiosta ja kolmesta itsehallintoisesta kaupungista. UNYn osavaltioilla on oma perustuslaki, hallitus ja lait. Eri osavaltioiden välillä on usein suuria eroja esimerkiksi omistusoikeuden, rikoslain, tuomioistuimien, terveydenhuollon ja koulutuksen suhteen. Osavaltion korkein vaaleilla valittu viranomainen on kuvernööri. Jokaisessa osavaltiossa on myös parlamentti, joka Nebraskaa lukuun ottamatta on kaksikamarinen. Osavaltioilla on oikeus säätää itse lakinsa, kunhan ne eivät riko liittovaltion perustuslakia. Korkein oikeus voi kumota osavaltioiden tai liittovaltion lakeja, jos ne rajoittavat ihmisten tai osavaltioiden perustuslaillisia vapauksia.

Luettelo osavaltioista Muokkaa

 • Washington
 • Oregon
 • Idaho
 • Montana
 • Wyoming
 • Pohjois-Dakota
 • Etelä-Dakota
 • Nebraska
 • Iowa
 • Minnesota
 • Wisconsin
 • Michigan
 • Illinois
 • Indiana
 • Ohio
 • Pennsylvania
 • Maryland
 • Delaware
 • New Jersey
 • New York
 • Connecticut
 • Rhode Island
 • Massachusetts
 • Vermont
 • New Hampsire
 • Maine