FANDOM


Mikä on suurvalta (irl-mallin mukaan)? Muokkaa

Suurvalta on valtio, jolla on ennen kaikkea sotilaallisen voimansa ansiosta ratkaisevan tärkeä asema kansainvälisessä politiikassa. Sotilaallinen voima perustuu vahvaan talousasemaan, joka mahdollistaa suurvalta-armeijan ylläpidon kauppa- ja ulkopolitiikan painostusvälineenä. Suurvaltiollisuus voi olla myös alueellista, jolloin yksi valtio voi vaikuttaa ympäristöönsä, vaikka maailmanlaajuisesti se ei olisikaan merkittävää.

Suurvalta vaikuttaa ympäröiviin maihin sotilaallisesti, taloudellisesti, kulttuurillisesti tai diplomaattisesti.

Suurvalta on usein sotilaallisesti voimakas. On ollut olemassa myös taloudellisia suurvaltoja, jotka syystä tai toisesta eivät ole tavoitelleet sotilaallista valtaa, esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeinen Japani ja Länsi-Saksa. Kylmän sodan aikana, jolloin maailma oli käytännössä jakautunut Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton etupiireihin, näistä kahdesta käytettiin myös termiä supervalta, jolla tarkoitettiin mahtavimpia, globaalisti vaikuttavia suurvaltoja.

Eräs varhainen merkittävä eurooppalainen suurvalta oli Rooman valtakunta.

Käyttäjien TOP-listat suurvalloista Muokkaa

Männynkävyn TOP-4 lista, 2.3.2017 (VP13) Muokkaa

 1. Khalifornia (syynä sotilaallinen vaikuttavuus ja globaali kunnioitus)
 2. Kirjala (syynä tunnettuvuus maailmalla, sotilaallinen mahti ja suuri maa-alue)
 3. Esmar (syynä juuri voitettu Slavi-Esmarilainen sota)
 4. Valua (syynä sotilaallinen mahti ja juuri voitettu Slaavi-Esmarilainen sota)
 5. Liẑen (syyt samat kuin Kirjalalla)

Muita suurvaltoja en enään keksi, sillä mielestäni mikään muu valtio kuin neljä yllä mainittua, täytä suurvalta-aseman kriteerejä.

Raccoonin TOP 3-lista, 3.3.2017 (VP13-14) Muokkaa

 1. Kirjala (Syynä mm. kirjojen myynti maailmalla, suuri maa-alue, suhteet maailmalla, liitot ja maailman suurin armeija)
 2. Khalifornia (Syynä maailman toiseksi suurin armeija ja suhteet maailmalla)
 3. Bagrabah (Tosin epä-aktiivinen)

Mehtun TOP-lista 19.3.2017 (VP14) Muokkaa

 1. Khalifornia (Syinä mm. suuri maa-alue, sotilaallinen valta, suhteet maailmalla ja eräänlainen valtataistelu supervalta-asemasta Kirjalaa vastaan. Älkääkä väittäkö vastaan, onhan se niin.)
 2. Kirjala (Syyt samat kuin ylläolevalla.)
 3. Thedean (Niin paljon kun inhottaakin laittaa oma valtio listaan, kun kartalla on muitakin suuria valtioita, koen Thedeanin aseman olevan melko suuri VP maailmassa. Syitä tähän mm. vahva asema maailman elitarvikealalla, suhteet maailmalla.)

Vallun valtiopelin tapahtumien mukaan päivittyvä lista Muokkaa

 • Khalifornia on supervalta. Maa omaa maailman suurimman armeijan ja todistetusti toimivan ydinaseen, mikä luo sille vahvan pelotteen muita maita kohtaan. Khalifornian talous on vakaa ja vahva ja maan väkiluku on suuri. Maalla on myös alueita ympäri maailmaa, jolloin sen kykenevyys taistella lähes missä päin tahansa on rajaton.
 • Kirjala on suurvalta. Maalla on lukuisia siirtomaita ympäri maailmaa ja maalla on maailman suurin laivasto. Maan talous on myös suhteellisen vahva ja vakaa. Kirjalan maa- ja ilmavoimat ovat kuitenkin voimattomia puolustautumaan vahvaa ja yllättävää maihinnousua vastaan, vaikka merivoimat olisivat tukena. Kirjala on myös osa VIHTA:aa.

Pohdintoja valtioiden sotilaallisesta ja taloudellisesta voimasta Kyporian turvallisuuden suhteen (VP15)Muokkaa

Huom. listalla vain valtioita joiden asevoimat järkevyyden rajoissa, ja Kirjala ;)

 • Khalifornia omaa huomattavan sotilaallisen kapasiteetin konventionaaliseen sodankäyntiin. Valtion asevoimat ovat kykenevät toimimaan hyvinkin erialaisissa taisteluympäristöissä ja kykeneviä projisoimaan sotilaspoliittisesti merkittäviä määriä voimaa ympäri maapalloa, mm. lentotukialusosastojen avulla. Khalifornia omaa myös todistetusti toimivan ydinaseen ja on ilmaissut tämän mm. lukuisien paraatien yhteydessä. Myös maailman merkittävimpiin talouksiin kuuluva Khalifornia on eittämättä supervalta.
 • VIHTA (mikäli valtio), jäsenmaat yhdessä muodostavat melko varmasti maailman suurimman taloudellisen voiman. VIHTA:n jäsenmaiden yhteenlasketut asevoimat kykenisivät todennäköisesti kukistamaan Khalifornian kaltaisen supervallan. Supervalta
 • Kirjala väkiluvultaan yksi suurimmista valtioista. Omaa huomattavan laivaston ja on todennäköisesti kykenevä kukistamaan jopa Khalifornian yksin merellä käytävässä taistelussa. Maa- ja ilmavoimat alijäämäiset, maan kyky puolustautua maalla tapahtuvaa hyökkäystä vastaan epävarma. VIHTA:an vanha jäsenmaa. Suurvalta
 • kortalia on väkiluvultaan yksi maailma suurimmista valtioista. Maan väkilukuun suhteutettuna valtion sotilaallinen voima on silti heikohko. Huolimatta kolmesta lentotukialuksestaan ja maailmanlaajuisestikin melko suurista merivoimistaan, on maavoimia laiminlyöty pahoin. Maalla on mm. vain 360 panssarivaunua, eikä yhtään ilmatorjuntaa, tai kenttätykistöä. Korkeintaan suurvalta.
 • Gualadorin asevoimat (197 tuhatta koulutettua sotilasta) ovat väkilukuun (175mlj.) verrattuna suhteellisen pienet, maa voi kuitenkin tarvittaessa kutsua aseisiin lähes kahdeksan miljoonan miehen muodostaman "kouluttamattoman reservin", Gualadorin käytettävissä oleva miesvoima on siis verrattain suuri. Vaikka merivoimat muodostavatkin resursseillaan huomattavan painopisteen, ei muita puolustushaaroja ole lyöty laimin. Suurvalta
 • Kyporian asevoimat ovat maailmanlaajuisesti verrattain pienet, väkilukuun suhteutettuna ne ovat kuitenkin verrattain merkittävät. Puolustusvoimiin sijoitetaan vuosittain 8.7 prosenttia maan bruttokansantuotteesta, aktiivipalveluksessa onkin yli 55 tuhatta ammattisotilasta. Perinteisessä Konventionaalisessa sodankäynnissä maan kyky selvitä pitkäaikaisesta näännytyssodasta Khalifornian kaltaista supervaltaa, tai suurvaltaa vastaan on heikko. Kyporialla on kuitenkin merkittävä kapasiteetti elektronisen sodankäynnin, verkkohyökkäysten ja muiden erikoisoperaatioiden suhteen. Kyporian epäillään kehittävän ydinasetta. Kenties juuri sotilaallisesta pienuudestaan johtuen on Kyporia kokenut tärkeäksi liittoutua itseään voimakkaampien valtioiden kanssa, piloillaan voidaan jopa todeta Kyporian kuuluvan jokaiseen vähänkään merkittävään sotilasliittoumaan, maa on mm. VIHTA:n ainoa jäljellä oleva perustajajäsen ja yksi SAPU:n perustajajäsenistä, lisäksi maalla on erillinen sotilasliittouma Khalifornian kanssa. Alueellinen suurvalta