FANDOM


Suomen kieli (khali) eli khali on uralilaisen kielikunnan atlantinkhalilaisiin kieliin kuuluva kieli. Khaliforniassa khalia puhuu äidinkielenään 258 miljoonaa. Suurimmat khalia puhuvat vähemmistöt ovat Kirjalassa ja Liẑenissä.

Khalin kieli on voimakkaasti taipuva, agglutinoiva kieli. Sanajärjestys on toissijainen, lauseenjäsenten perusjärjestys on subjekti−predikaatti−objekti ja määrite käy useimmiten pääsanansa edellä. Khalissa on kahdeksan vokaalia ja 13 konsonanttia, mikäli eräitä lainasanoissa esiintyviä äänteitä ei lueta mukaan.

Historia Muokkaa

Khalin kieli kehittyi nimellä suomi Alaskassa. Alaskalaiset siirtolaiset siirsivät kielen kokoaan nykyisen Khalifornian alueille, missä se kehittyi khalifornialaisten omaksi kieleksi.

Nimitys Muokkaa

Khalin kielen nimitys tulee Khaliforniasta, jossa kieltä enimmäkseen puhutaan. Khali on kuitenkin oikealta nimeltään suomi. Nimi suomi tulee jo hävinneestä Somiu heimosta, joka eli alaskassa.

Puhujat ja alue Muokkaa

Khalia puhutaan pääasiassa Khaliforniassa. Yhteensä puhujia Khalilla on hieman yli 257 miljoonaa, joten khali lukeutuu maailman puhutuimpiin kieliin. Khalin puhuja-alue on Pohjois-Amerikassa.

Äännejärjestelmä Muokkaa

Konsonantit Muokkaa

Konsonantteja khalissa on 13–17 . Omaperäisissä sanoissa tunnetaan 13 konsonanttifoneemia: /p/, /t/, /d/, /k/, /m/, /n/, /ŋ/, /s/, /h/, /r/, /l/, /ʋ/ ja /j/. Velaarinen nasaali /ŋ/ eli "äng-äänne" esiintyy omaperäisissä sanoissa vain geminaattana /ŋŋ/, jota merkitään oikeinkirjoituksessa kirjainyhdistelmällä ng, esimerkiksi /kaŋŋas/ kangas. Lisäksi lainasanojen mukana yleiskieleen on tullut neljä konsonanttia: /b/, /g/, /f/ ja /ʃ/, jota merkitään kirjaimella š. Niistä /f/ kuuluu jo selvästi konsonanttijärjestelmään, mutta /b/ ja /g/ ovat sen raja-alueella ja /ʃ/ on ilmeisesti kaikkein marginaalisin.

Khalin konsonantit[50]
labiaali dentaali/

alveolaari

palataali/

velaari

glottaali
klusiilit p (b) t d k (g)
nasaalit m n ŋ
frikatiivit (f) s (ʃ) h
tremulantti r
lateraali l
puolivokaalit ʋ j

Vokaalit Muokkaa

Khalissa on melko paljon vokaaleita suhteessa konsonantteihin. Konsonanttifoneemeita on vain 1,6 yhtä vokaalifoneemia kohden, kun eri kielten mediaani on 3,6. Juoksevassa tekstissä vokaaleita esiintyy vielä enemmän, sillä khalinkielisessä kirjoitetussa tekstissä tai litteroidussa puheessa vokaaleita on 48–49 % kaikista kirjainmerkeistä.

Khalin kielessä äänteiden pituus eli kvantiteetti erottelee merkityksiä. Pituusasteita on kaksi, ja oikeinkirjoituksessa lyhyet äänteet merkitään yhdellä tai ja pitkät kahdella kirjaimella. Vokaalien pituusero esiintyy monissa maailman kielissä, mutta konsonanttien pituusero on harvinaisempi ilmiö. Khali on kuitenkin kielitypologisesti melko harvinainen kieli siinä mielessä, että äänteiden pituus ja sanapaino eivät ole sidoksissa toisiinsa: paino on aina sanan ensimmäisellä tavulla, mutta pitkiä ja lyhyitä äänteitä voi olla kaikissa tavuissa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.