FANDOM


Skånesborgin skandinaavinen valtakunta (Skandinaviske rike Skånesborgs) on käyttäjän A.N.K.K.A valtio Valtiopeleissä 15 ja I. Se koostuu Dænemarkin, Svedemarkin ja Norrmarkin lääneistä.

Skånesborgissa lääneillä oli ennen osavaltiomaiset valtaoikeudet ja maalla oli kuningas. Kuitenkin Thorvald Stahlenbergin saatua vallan käsiinsä vuoden 2012 parlamenttivaalien jälkeen, on kuninkaanvirka lakkautettu ja läänien toimintaa yhtenäistetty. Eri läänien ihmiset ovat kuitenkin eri etnisten ryhmien jäseniä ja puhuvat miltei eri kieliä.

Maantiede Muokkaa

Skånesborg rajautuu lännessä Pohjanmereen ja etelässä ja idässä Itämereen. Skånesborgin pinta-ala on 229 500 km².

Skånesborgin pohjoisosan maastoa hallitsevat suuret vuoret, jotka kuuluvat Skandien vuoristoon. Maan Skandinavian niemimaan itäosassa on suuria järviä ja matalaa ylänköä. Svedemarkissa on alankoa. Jyllannin niemimaa on tasaista alankoa. Suurin osa Skånesborgin ruuantuotannosta tapahtuu Svedemarkin sisäosissa ja Dænemarkissa.

Historia Muokkaa

44px-Wiki letter w cropped.svg Tämä artikkeli tai osio on keskeneräinen. Voit auttaa Valtiopeliwikiä täydentämällä tätä artikkelia.

Esihistoria Muokkaa

Skånesborgin alueelta on löydetty viitteitä metsästäjien levittäytymisestä 13 000 ennen ajanlaskua alkua. Noin vuoden 4000 ekr. vaiheilta Skånsborgista on löydetty taitokkaita kalliomaalauksia, hautoja ja saviesineitä. Pronssikaudelle Skånsborgin alueella siirryttiin 1500 ekr. Tämänhetkisen tiedon mukaan alueella oli silloin monta eri heimoa ja kuningasta. Rautakauden aikana Skånsborgissa siirryttiin historialliseen aikaan. Skånsborgissa oli ilmeisesti tuolloin ainakin kolme kansaa: noorit, skånsit ja daanit. Näillä kansoilla on ollut kohtaamisia qruutilaisten kanssa, jotka kuitenkin vetäytyivät norrien tieltä pohjoisempaan.

Viikinkiaika Muokkaa

700-luvulla jkr. kaikki kolme kansaa siirtyivät viikinkiaikaan. Etenkin norrit ja skånsit kävivät monta sotaa qruutilaisia vastaan 850-luvulta alkaen. Sodat sujuivat ensin norreille ja skånseille voitokkasti, mutta pian qruutilaisten viikinkien yhdistettyä voimansa sotaonni kääntyi ja norrit menettivät alueitaan Keski-Skandinavasta.

Daanit keskittyivät kaupankäyntiin Keski-Euroopassa. Daanien suuria kauppapaikkoja on nykyisten Kastameren, Wenezian ja Kyporian alueilla.

Viikinkiajan suuria saavutuksia olivat merenkulkutaidot, matkat Grönlantiin, Amerikkaan, Afrikkaan ja Islantiin sekä kirjoitustaidon keksiminen. Kristiusko levisi 1000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä ensin daaneille, sitten norreille ja skånseille.

Unioni Muokkaa

Skånesborgin daanit, norrit ja skånsit muodostivat kuningaskunnan vuonna 1235 jkr. Ensimmäiseksi kuninkaaksi valittiin Gustav Daan. Kuninkuus ei ollut perinnöllistä, vaan kuninkaan luovuttua kruunusta seuraavan kuninkaan valitsivat aateliston, papiston, talonpoikien ja kauppaitten edustajat.

Uusi kuningaskunta vakiinnutti alueensa 1300-luvulle mennessä. Alueet laajenivat idemmäs, mutta pohjoisesta vetäydyttiin ilmeisesti huonojen ilmasto-olosuhteiden takia. Keskiajalla Skånsborgia vaivasi rutto, ja 60% sen väestöstä kuoli ruton ja samaan aikaan osuneiden nälkävuosien seurauksena.

Uskonpuhdistus ja sodat Qruutin kanssa Muokkaa

Uskopuhdistus saapui Skånsmarkiin 1600-luvulla. Sen seurauksena päätettiin, että jokaisen säätyyn kuuluvan kansalaisen tulee osata lukea. Siksi kirkoille annettiin velvollisuus pitää kirjaa kansalaisista ja tarkastaa 20-vuotiaitten lukutaito sekä tarjota kiertokoulu-opetusta.

Skånsmarkin kristityt ja viikinkiajalta poistuneet kansalaiset kävivät sotia qruutilaisia viikinkejä vastaan vielä 1600-luvun alussa. Skånsmarkilaiset onnistuivat kuitenkin lyömään qruutilaiset.

Skånesborgin valta oli keskittynyt kahden muun kansan mielestä liikaa daaneille, ja sen takia vuonna 1765 aateliston edustajat pakottivat kuningas Kristian Daanin allekirjoittamaan sopimuksen, jonka mukaan saman maakunnan kuningas voi hallita vain vuoden peräkkäin. Sopimusta kutsutaan yleisesti Skånesborgin ensimmäiseksi perustuslaiksi, sillä se määrää säätyjen edustajille oikeuden valvoa kuninkaan toimia ja erottaa hänet. Samalla perustettiin valtiopäivät (rikesdæge) ja maakäräjät (landsting), joille annettiin laajat oikeudet säätää veroista ja laeista. Samalla oikeuslaitos erotettiin kuninkaan hallinnasta armeijan hallintaan.

Rauhan ja kehityksen aika Muokkaa

Viimeisimmän sodan skånesborgilaiset kävivät qruutilaisia vastaan vuonna 1808. Sen jälkeen Skånesbor ei ole ajautunut sotiin. Tämän sodan loputtua elokuussa 1808 suureen Juutinrauman meritaisteluun, qruutilaiset luopuivat viimeisistäkin maavaateistaan Skandinaviassa.

Tasapuolinen oikeuslaitos Skånesborgiin saatiin vuonna 1834 perustuslain uudistuksen myötä, kun poliisi ja armeija erotettiin toisistaan ja samalla oikeuslaitoksen ylimmäksi johtajaksi tuli kuninkaan sijasta oikeusasiamies, jolle annettiin oikeus valvoa poliisia. Oikeuslaitos jaettiin samalla käräjäoikeuksiin, hovioikeuksiin ja korkeimpaan oikeuteen. Kaikkien päätöksistä sai tehdä valituksia. Samalla kaikkien läänien lainvalvonta ja -tuomioelimet yhdistettiin, jolloin tuomiot yhdenmukaistuivat.

Parlamentarismiin Muokkaa

Skånesborgiin tuli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus 1919. Ensimmäiset vaalit voitti Maalaispuolue ja toiseksi kiri SDP. Seuraavana vuonna perustettiin lisää puolueita.

Hallinto Muokkaa

Skånesborgin korkein lainsäädäntöelin on hallitus. Se esittelee lakiesityksensä valtopäiville, jonka jälkeen se hyväksyy ne. Valtiopäivien johtaja on pääministeri (statsminister), joka muodostaa hallituksen. Nykyisessä hallituksessa on vain yksi puolue. Enemmistöhallituksia ei vuoden 2013 jälkeen olla tarvittu, kun valtiopäiviltä vietiin lainsäädäntövalta, joka siirrettin hallitukselle.

Puolueet Muokkaa

Nimi Suomennos Lyhenne Paikat Politiikka
Sosialdemokratpartiet Sosiaalidemokraattinen puolue SD 23 Vasemmisto
Rødgrøne allians Punavihreä allianssi RG 19 Keskusta-vasemmisto
Landetspartiet Maaseudun puolue LP 16 Keskusta-oikeisto
Nationalistisk Folkspartiet Skånesborgs Skånesborgin nationalistinen kansanpuolue NP 55 Keskusta, nationalismi, hallitus
Konservativiske partiet Konservatiivipuolue KP 19 Oikeisto, konservatismi
Liberalpartiet Liberaalipuolue LI 18 Oikeisto, uusliberalismi

Valtiopäiville järjestetään vaalit kun hallitus niin tahtoo, ja äänestää saavat kaikki Skånesborgin kansalaiset, jotka ovat täyttäneet 18. Hallituksella on oikeus valvoa ehdokasasettelua, jottei vaaleihin pääse mukaan ehdokkaita, jotka "voivat olla vahingollisia Skånesborgin tulevaisuudelle".

Talous Muokkaa

Femkronan 1976 fram high

Viiden kruunun kolikko (c) Riksbanken

Skånesborgin valuutta on kruunu (krone), joka jakautuu sataan äyriin (øre). Heikon arvon takia äyrejä ei oikeastaan koskaan käytetä. Setelit ovat nimellisarvoiltaan 1000, 500, 200, 100, 50 ja 20 kruunua, kolikoitten nimellisarvot ovat 10, 5, 2, 1 kruunua. Lisäksi on 50 äyrin kolikoita.

Skånesborgissa on paljon tehokasta maanviljelyä, joka ei työllistä suurta massaa Sen sijaan suurin osa skånesborgilaisista työskentelee palveluitten, kuten kaupan ja matkailun aloilla. Skånesborgissa on vapaa markkinatalous ja elinkeinon harjoittamisen ja vaihtamisen vapaus, mutta tiettyjen yritysten, kuten apteekkien tai lääkäriasemien, perustamiseen vaaditaan lupa. Valtio omistaa nykyään suurimmista ja taloudelle tärkeimmistä yrityksistä osakenemmistön, jotta niiden toimintaa voidaan valvoa ja talouskasvua tarvittaessa vauhdittaa.

Suuria skånesborgilaisia yrityksiä ovat muun mualla lääkeyhtiöt Procyon ja Medicinum, autoja valmistava Bilbo ja vaateketju Mårtens&Hjalmars. Telakkateollisuus on yleistä ja työllistävää, mutta se keskittyy laivojen korjaamiseen rakentamisen sijasta. Metsäteollisuutta harjoitetaan paljon, mutta suuri osa Skånesborgin metsien puutavarasta poltetaan kotitalouksissa. Lisäksi Skånesborgissa valmistetaan elektroniikkaa ja luksustuotteita. Myös pullovettä viedään ulkomaille. Aseteollisuus on kasvanut yli 500% vuoden 2011 jälkeen.

Turvallisuus Muokkaa

Skånesborgin armeija asevelvollisuuteen, joka alkaa 1. elokuuta sinä vuonna, kun henkilö täyttää 18. Koko ikäluokka suorittaa aseellisen palveluksen, paitsi ne, jotka eivät terveydellisistä syistä voi sitä suorittaa. He suorittavat asevelvollisuusajan mittaisen mittaisen koulutusohjelman, jonka kuitenkin on sanottu olevan pakkotyötä tehtaassa. Asevelvollisuusaika on 750 päivää. Sen jälkeen siirrytään reserviin, josta kutsutaan kertausharjoituksiin ja sotatilanteeseen ensin parhaiten asepalveluksessa menestyneet ja sitten heikoiten. Maapuolustusvelvollisuus päättyy sen vuoden elokuun 1. päivä, kun henkilö täyttää 55 vuotta. Asevelvollisuus koskee sekä miehiä että naisia. Siviiliturvallisuudesta vastaa poliisi.

Skånesborgin tiedustelupalvelut UIUSS (utrikes informationsundersökningssentrum) ja IIUSS (inrikes informationsundersökningssentrum) ovat erittäin salaisia. Niitten valtaoikeudet Skånesborgin sisällä ja sen kansalaisiin ovat erittäin laajat ja niiden uskotaan valvovan kansalaisia. Ulkomaihin kohdistuvasta tiedustelusta säädetyt lait ovat salaisia.

Väestö Muokkaa

Norrit, skånskit ja daanit Muokkaa

Skånesborgissa asuu perinteisesti kolmen eri kansan edustajia: norrien, skånskien ja daanien. Kaikki nämä kansat puhuvat perinteisesti miltei eri kieliä ja heillä on pitkään olleet eri hallitsijat, jonka takia usein sanotaan, että skånesborgilaiset kansana syntyi oikeastaan vasta 1900-luvulla.

Murteet Muokkaa

Skånesborgissa puhutaan yhtä kieltä, skandinaavia, joka on kuitenkin 1500-luvulla kehitetty keinotekoinen kieli. Skadinaavin kehitti Købenøn piispa Johan, joka käänsi uuden testamentin skandinaaviksi yhdistäen eri murteitten piirteitä. Nykyään eri murteitten puhujien voi olla vaikea saada selvää toistensa puheesta, varsinkin, jos puhujat ovat eri puolilta Skånesborgia.

Koulutus Muokkaa

Jokaisella Skånesborgin kansalaisella on oppivelvollisuus, joka alkaa sinä vuonna, jonka elokuun toisena sunnuntaina lapsi on täyttänyt 6 vuotta. Vuonna 2010-2011 syntyneet siis aloittivat koulunsa vuonna 2017. Opintopaikanhakuvelvollisuus kestää siihen vuoteen asti, kun lapsi on:

 1. täysi-ikäinen
 2. suorittanut peruskoulun, jatkavan koulutuksen ja kolmannen asteen opinnot

Oppivelvollisuutta ja opintopaikanhakuvelvollisuutta ei tule sekoittaa toisiinsa. Jokaisen skånesborgilaisen on käytävä 8 vuotta kestävä peruskoulu ja kaksivuotinen jatkava koulutus. Sen jälkeen kansalaisen tulee hakea joko ilmaisiin kolmannen asteen opintoihin tai pienipalkkaiseen työharjoitteluun. Kolmannen asteen oppilaitokset (vidaregående skåle) tarjoavat opiskeluita kuudellatoista eri koulutusohjelmalla, joista yliopistoon valmistavat:

 1. ekonomi og samfunskunskap (talous ja yhteiskuntatiede)
 2. språk- og kulturkunskap (kieli- ja kulttuuritieto)
 3. teknik og matematik (tekniikka ja matematiikka)
 4. naturkunskap (lunnontieteet)
 5. konst og idrot (taide ja liikunta)

Ammattiin valmistavat tutkinnot:

 1. skøtingsprogram (hoitoala)
 2. bygningsprogram (rakennusala)
 3. el- og VVS-program (sähkö ja LVI)
 4. transportationprogram (liikenne)
 5. handelsprogram (kaupan ala)
 6. hantverksprogram (käsityö)
 7. turismprogram (turismi)
 8. industriprogram (teollisuusala)
 9. vårdprogram (sairaanhoito ja ensihoito)
 10. livsmedelprogram (elintarvikeala)
 11. naturanvendingsprogram (luonnonvarojen käyttäminen)

Yliopistoja Skånesborgissa on seitsemän, ja ne ovat erinomaisia. Yliopisto-opetus on ilmaista. Eri läänien yliopistot painottavat eri asioita ja niillä on erilaiset valintaperusteet. Svedemarkin yliopistoihin on vaikein päästä. Tämän takia monet skånskit hakevat muitten läänien yliopistoihin.

Kulttuuri Muokkaa

Kirjallisuus Muokkaa

Skånesborgissa julkaistaan paljon laadukasta nykykirjallisuutta. Nykyajan suosituin genre on rikoskijallisuus, mutta 1900-luvulla skånesborgilainen lastenkirjallisuus oli maailmankuulua. Poliittisen kirjallisuuden suosio on nousussa. Kirjallisuutta valvoo valtion turvallisuusvirasto, joka lukee jokaisen maassa julkaistavan kirjan ja poistaa niistä Skånesborgin tulevaisuudelle ja turvallisuudelle vaaralliset kohdat.

Urheilu Muokkaa

Urheilulla on Skånesborgissa suuri asema. Skånesborgilaiset ovat hiihdossa, ampumahiihdossa ja jääkiekossa maailman kärkeä, mutta myös jalkapallo ja salibandy ovat lajeja, joissa maa on menestynyt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.