FANDOM


RTA-Konstantin -luokka
300px-USS Independence LCS-2 at pierce (cropped)

RTA-Julia Burutin laivastosatamassa.

Alustyyppi Rannikkotaistelualus.
Miehistö 43.
Luokan edeltäjä Libboria-luokan fregatit.
Alusten lukumäärä 5.
Mitat
Uppouma 3 400 t.
Pituus 120 m.
Leveys 30 m.
Syväys 4 m.
Nopeus 45 solmua.
Toimintamatka 4300 merimailia 18 solmun nopeudella.
Voimanlähde
Koneisto 4× DSM Friedrichafen 20V 8000 sarjan dieselmoottori, 4× Wartsil vesipropulssiojärjestelmä.
Aseistus
Tykkiaseistus 110mm Akanoi pinta- ja ilmamaalitykki.
Sensori- ja havaintojärjestelmät SOAP MeriKirahvi 3D pinta- ja ilmamaalitutka, Cherry Marine suunnistustutka, FNA/EO-2 elektro-optiset sensorit (TV ja FLIR), FNA:n taistelunjohtojärjestelmä.
Elektroninen sodankäynti ja harhamaalit FNA ES-3601 elektronisen valvonnan ja tiedustelun järjestelmä, 4× MASSA harhamaalinheitintä, (tutka ja infrapuna), BAE NALKA omasuojahäirintälaitteisto.
Ilmatorjunta 1× FNA 20mm konetykki, 4x KPM-ITO ilmatorjuntaohjuslavettia.
Meritorjunta Pa-Mm ohjukset, 4× 12.7 mm ilmatorjuntakonekivääri (2 keskikannella, 2 keulassa), viisi 500 mm torpedoputkea, syvyysraketinheittimet.
Lentolaitteisto 2× helikopteri, miehittämätön tiedustelulennokki.

RTA-Konstantin luokka on Kyporian Meri-itsepuolustusvoimien vuonna 2019 käyttöön ottama sota-alus luokka. Ympärivuotiseen käyttöön suunnitellun luokan alukset ovat 120 m pitkiä ja 30m leveitä ja ne voivat käyttää polttoaineenaan dieselöljyn lisäksi nesteytettyä maakaasua. Merirajan vartioinnin, valvonnan ja taistelutehtävien lisäksi alukset voivat osallistua mm. meripelastustehtäviin sekä öljyntorjuntaan.

Rannikkotaistelualusluokka Hain alukset ovat "suhteellisen" pieniä, ja ne on tarkoitettu operoimaan rannikkovesillä ja niiden läheisyydessä. Alusten oli tarkoitus olla tilannetietoisia, ketteriä ja huomaamattomia pintataistelualuksia ja kykeneviä eliminoimaan asymmetrisiä ja konventionaalisia uhkia rannikkoalueilla ja tarvittaessa avomerellä.

Luokan alusten standardiaseistus käsittää 110millisen Akanai tykin, neljä kuuden ohjuksen KPM-ITO ilmatorjuntaohjuslavettia, kaksikymmentä meritorjuntaohjusta ja standardoidun sukellusveneentorjunta-aseistuksen. Alukset on varustettu miehittämättömillä pinta-aluksilla, lennokeilla ja vedenalaisilla, kyseisiä aseistamattomia aluksia käytetään sensorilavetteina parantamaan alusten tilannetietoisuutta. Hävittäjiin verraten heikomman ilmatorjunnan ja heikommat avomeriominaisuudet omaavat luokan alukset nojaavat nopeuteen, joustavaan aseistukseen ja erillisiin tehtävämoduuleihin ja matalaan syväykseensä.

KuvausMuokkaa

RTA-Konstantin luokan alusten runko perustuu pikaveneissä, tai purjealuksissa yleiseen trimaraani-rakenteeseen, joka mahdollistaa aluksen toiminnan tonnimääräiset suositukset ylittävissä vesistöissä. Rannikoilla.

Alusten suunnittelu moduulisiksi ja kykeneviksi useiden erilaisten asejärjestelmien käyttämiseen, mahdollistaa niiden toiminnan useissa erilaisissa toimintaympäristöissä ja tehtävissä. Lähes tuhannen neliön lentokansi mahdollistaa operoinnin joko kahdelle helikopterille, yhdelle miehistönkuljetushelikopterille, tai viidelle lennokille. Rungon Trimaraani-rakenne mahdollistaa lentotoiminnan ylläpitämisen vaikeissa sääolosuhteissa.

Independence (LCS 2) in drydock wikipedia

RTA-Konstantin trimaraanirunko kuivatelakalla

Alusten sisäosat ja ruuma ovat useiden hävittäjien vastaavia suurempia, mikä mahdollistaa alusten toiminnan nopeina, liikkuvina kuljetusaluksina. Luokan alukset kykenevät ns. KKT-moduulien lisäksi kuljettamaan ruumassaan neljää Panssari-Koiraa vastaavaa panssariajoneuvoa ja niiden miehistöjä.

Lentokannelta ruumaan rakennettu hissi mahdollistaa luokan alusten suorittaa täydennyksiä merellä käsin, niin muiden alusten, kuin lennokkien kanssa.

Aluksen perään rakennettu portti mahdollistaa alusten lastaamisen Ro-Ro-menetelmällä, lisäksi portti sallii alusten kuljettaa mukanaan hyökkäyskäyttöön ja maihinnousuihin soveltuvia amfibioajoneuvoja.

Luokan alusten 1 500:n neliön ruuma vie suurimman osan lentokannen ja hangaarin alaisesta tilasta. Luokan alusten miehistötilat, kuten punkat, ruokatila ja keittiö sijaitsevat komentosillan alla.

Alusten suunnittelussa keskityttiin niiden muodostamaan tutkakuvaan, jota pyrittiin vähentämään lähes kaikin mahdollisin keinoin. Alukset soveltavat "vaikeasti havaittavaa teknologiaa" ns. häiveteknologiaa. Alusten häivettä pyrittiin lisäämään erityisesti niiden rungon muotoilulla ja sen pintamateriaalina käytetyn hiilikuidun avulla. Pakokaasut voidaan ohjata lämpöherätteen minimoimiseksi joko pinnan alle, tai pinnan yläpuolelle. Kansille sijoitetuilla 80 suuttimella voidaan sumuttaa merivettä aluksen päälle sen jäähdyttämiseksi. Suuttimia voidaan myös käyttää aluksen puhdistamiseen kemiallisen hyökkäyksen tai radioaktiivisen laskeuman jälkeen.

Tekniset tiedotMuokkaa

  • Uppouma: 3 400 t.
  • Pituus: 120 m.
  • Leveys: 30 m.
  • Syväys: 4 m.
  • (Huippu)Nopeus: 45 solmua.
  • Toimintamatka: 4300 merimailia 18 solmun nopeudella.

Luokan alusten 120 metrinen teräsrunko vastaa pituudeltaan Suuren Maailmansodan hävittäjää tai kevyttä taisteluristeilijää, ja jäävät toiseksi vain lentotukialuksille, tai taistelulaivoille. Alukset ovat kuitenkin 45 solmun nopeudeltaan tätä huomattavasti nopeampia ja uppoumaltaan (3 400 t) paljon kevyempiä.

RTA-luokan alusten voimanlähteenä toimivat neljä DSM Friedrichafen 20V 8000 sarjan dieselmoottoria jotka antavat voiman neljälle liikkumiseen tarkoitetulle Wartsil vesipropulssiojärjestelmälle ja alusten elektronisille järjestelmille.

Aluksien pääaseistus on 20 Pa-Mm Haaksirikko-ohjusta (VIHTA: VIH-MMO-19 Shipwreck) pääkannen alla. Lisäksi aluksissa on vahva ilmapuolustus, 4x6 (24) keskipitkänkantaman ilmatorjuntaohjusta ja yksi 20mm konetykki.

Tykkiaseistuksena on 110mm Akanoi ja sukellusveneentorjuntaan viisi 500 mm torpedoputkea ja syvyysraketinheittimet, lisäksi aluksessa on neljä 12,7mm ilmatorjuntakonekivääriä.

Lisäksi luokan alusten on moduulisen rakenteensa takia mahdollista muokata asejärjestelmiään ja eräällä tavalla erikoistua suunnitteilla olevaa tehtävää varten. Moduulit voidaan jakaa neljään eri luokkaan, sukellusveneentorjuntaan, miinantorjuntaan, pintatorjuntaan ja erikoisoperaatioihin. Alun perin moduulien vaihtamisen piti onnistua vain muutamassa tunnissa, miltei missä tahansa satamassa. Testijakson aikana tavoite osoittautui kuitenkin optimistiseksi ja alukset tarvitsevat laivastosataman ja tehtävään varta vasten koulutetun insinöörin ja huoltojoukon moduulien vaihtamiseksi.

Luokan historiaMuokkaa

1990-luvulla Kyporian Meri-itsepuolustusvoimat olivat vakuuttuneet hävittäjä, tai risteilijä luokkien alusten haavoittuvuudesta matalissa vesitöissä tai rannikkojen läheisyydessä. Avomerellä käytävään taisteluun erikoistuneet alukset eivät kyenneet torjumaan kaikkia uhkia tehokkaasti. Nopeat torpedo- ja ohjusveneet, pienoissukellusveneet, maista ja ilmasta ammutut meritorjuntaohjukset ja miinat osoittautuivat odotettua tappavammiksi.

Vaikka Kyporian merivoimat eivät omanneetkaan vastaavia suurempia sota-aluksia esittivät ne pääesikunnalle huolensa Libboria-fregattien vastaavasta haavoittuvuudesta. Vaikka tiedot eivät johtaneetkaan suoriin toimenpiteisiin painettiin ne mieleen Meri-itsepuolustusvoimien seuraavaa hankintakierrosta varten.

Tilaus vanhan Libboria-luokan fregattien korvaavista aluksista lähetettiin Fabriqatue Nationale do Arenalen asekonsernille tammikuussa 2010. Alusluokan ensimmäinen alus (RTA-Konstantin) tuli ottaa käyttöön 2018 joulukuussa, joten alusluokan suunnitteluun aikaa jäi noin yhdeksän vuotta.

Rannikkotaistelualusten takana piilevänä tavoitteena, amiraali Giorgio Zoitakin mukaan, oli luoda nopea, pieni, ketterä, suhteellisen halpa ja myös rannikkovesissä toimintakykyinen alus Libboria fregattien korvaajaksi. Alusten suunnittelussa painotettiin monikäyttöisyyttä ja mahdollisuutta modifioida alus tehtävämoduuleja muuttamalla eri rooleihin, kattaen miinasodankäynnin, suto-toiminnan, pintatorjunnan, valvonnan ja tiedustelun, merivartioinnin, erikoisoperaatiot ja elektronisen sodankäynnin. Tähän monipuolisuuteen pyrittiin, jotta luokka kykenisi korvaamaan pian vanhenevan Libboria-luokan fregattien lisäksi miinantorjuntaluokka Aurealinuksen, miinalauttaluokka Famagustarin ja elektronisen valvonnan Tsabutei aluksen. Tällä pyrittiin kompensoimaan uuden luokan suunnittelusta ja rakennuttamisesta koituvia kustannuksia.

Itsepuolustusvoimat määräsivät projektille kahdensadanmiljoonan rahoituksen, jonka osittaisena tarkoituksena on epäilty olleen pyrkimys tukea kyporialaista laivanrakennusta ja telakkateollisuuden alihankkijoita. Itsepuolustusvoimat kuitenkin kiistivät epäilyt ja kertoivat hakevansa suorituskykyisintä alusluokkaa vanhojen fregattien korvaajaksi. Lausunto herätti puuttuvasta rahoituksen myöntämistä varten edellytettävästä tarjouskilvasta johtuen runsaasti huomiota ja rahoituksen arveltiin olleen pyrkimys antaa kyporialaisille yrityksille etulyöntiaseman ulkomaisiin tahoihin nähden tulevassa tarjouskilvassa fregattien korvaamisesta. Itsepuolustusvoimien toimintaa projektin aloittamisen suhteen alettiin lahjusten varalta tutkia tarkemmin ja yksi projektin valmistelussa mukana ollut upseeri tuomittiin viideksi kuukaudeksi vankilaan korruptiosta epäiltynä. Tutkinta lopetettiin kolme kuukautta alkamisestaan Meri-itsepuolustusvoimien toiveesta.

Alun perin, Libboria-luokan korvaajaksi suunniteltu KypStar-luokka (projektinumero LCS-18) osoittautui tarkemmissa kokeissa vajavaiseksi, eikä alusluokan suoristuskyky tyydyttänyt projektia seuranneita Itsepuolustusvoimia. Kesäkuussa 2012 asekonserni aloitti suunnitelmat uuden, suorituskykyisemmän alusluokan valmistamiseksi. Suunnitelman tekniset yksityiskohdat ja luvattu suorituskyky täyttivät, usein jopa ylittivät Meri-itsepuolustusvoimien asettamat vaatimukset, eikä alusluokan korvaamista alettu kilpailuttaa ulkomailla.

2013 Heinäkuussa uuteen alusluokaan, projektinimeltään VL-Konstantin-luokkaan - sen ensimmäisen nimikkoaluksen mukaan - suunniteltu triamaraani-rakenne oli osoittautunut ongelmalliseksi. Varsinkin ponttoneja yhdistävät tuet ja laipiot osoittautuivat useissa testeissä liian heikoiksi, elokuussa testialuksen vasen ponttoni repeytyi irti rasitustestin yhteydessä ja yksi työntekijöistä loukkaantui pahoin.

Projektille myönnettiin vuosi lisäaikaa ja sadan miljoonan Talentin lisärahoitus ongelmien korjaamiseksi. Samalla Asekonsernilta tilattiin modernisointi vanhoihin Libboria-luokan aluksiin.

Trimaraani-rakennetta vaivanneet ongelmat onnistuttiin korjaamaan vuoteen 2014 mennessä, aluksen aseistus sen sijaan aiheutti edelleen päänvaivaa. Meri-itsepuolustusvoimat pyrkivät valitsemaan aluksen meritorjuntaan tarkoitetun ohjuksen Westenilaisen RBMS:n ja Fabriqatue Nationale do Arenal -asekonsernin valmistaman Pa-Mm:n väliltä, näistä RBMS omasi lyhemmän kantomatkan, mutta oli toisaalta halvempi valmistaa ja ostaa. Lopulta aluksiin päätettiin kompromissina ostaa suorituskykyisempi Pa-Mm-ohjus, mutta Khalifornialaisvalmisteiset MASSA-harhamaalinheittimet ja NALKA-omasuojahäirintälaitteistot.

Luokan ensimmäinen alus astui palvelukseen vuoden 2019 helmikuussa, loput laskettiin vesille vuosina 2020, 2021 ja luokan viimeinen alus 2022. Libboria-luokan fregatit siirrettiin reservin palvelukseen vuonna 2021, ja niistä yksi myytiin ulkomaille koululaivaksi. Luokan alukset on nimetty jo kuolleiden Kyporian hallitsijoiden mukaan.

  • Lisää budjettikriiseistä yms.

Luokan aluksetMuokkaa

Nimi Otettu käyttöön Kotisatama
RTA-Konstantin 16. helmikuuta 2019 Burut
RTA-Mariel 20. tammikuuta 2020 Burut
RTA-Tsabutei 1. joulukuuta 2020 Huutavia
RTA-Julia 22. kesäkuuta 2021 Huutavia
RTA-Aurelianus 4. toukokuuta 2022 Burut