FANDOM


Qruut on käyttäjän A.N.K.K.A valtio Pohjois-Amerikassa. Eurooppalainen versio esiintyi valtiopeleissä 12, 13, 14, 15 ja I ja sen jälkeen VPII:ssä sen jälkeen, kum valtiopeli siirrettiin Pohjois-Amerikkaan.

Maantiede ja ekologia Muokkaa

Qruut sijaitsee kahdella saarella Prinssi Ügélin lahdella Pohjois-Amerikan pohjoisosassa Atlantin valtameren rannalla. Valtioon lukeutuu paljon saaria, joista suurin on Prinssi Hairaldin saari. Se on myös itäisin kaikista saarista.

Pinnanmuodot

Ilmasto

Eläimet

Kasvit

Linnut

Kalat

Hallinto Muokkaa

Qruutin muodollinen valtiopäämies on monarkki. Monarkin valtaoikeudet ovat melko suuret. Niihin kuuluu armeijan kunniapäällikkyys, ylähuoneen johtajan, vallanantajan ja qruutillisen kirkon ylimmän johtajan, tai kuningattaren ollessa kyseessä qruutillisen kirkon ylimmän neuvonantajan, rooli.

Qruutin hallintojärjestelmälle on tyypillistä vallan jakaminen neljälle vallanantajalle. Ensimmäinen vallanantaja on monarkki, toinen ylähuone, kolmas kansa ja neljäs alahuone. Vallanantajat antavat vallan alahuoneelle. Jos kolme neljästä vallanantajasta evää alahuoneelta luottamuksen, on monarkin hajotettava alahuone. Alahuoneen luottamus mitataan vuosi vaalien jälkeen kansanäänestyksellä, tutummin hallituksen luottamusäänestyksellä. Jos yli puolet kansasta kannattaa alahuonetta, on sillä kansan luottamus vaalikauden loppuun asti, jollei jokin kansanliike kerää 30 000 nimeä alahuoneen luottamusäänestystä varten. Ylähuone voi evätä luottamuksensa, jos yli puolet sen jäsenistä kannattaa sitä. Myös alahuone voi esittää itselleen epäluottamusta, tällöin yksinkertainen enemmistö riittää. Monarkki voi myös evätä luottamuksen.

Monarkki johtaa ylähuonetta. Kuitenkin monarkki luovuttaa vuoden 1346 lain nojalla johtajuuden jollekkin toiselle ylähuoneen jäsenelle. Ylähuoneeseen kuuluu 24 aatelista, joitten paikat periytyvät suvussa. Ylähuoneen jäsenten on oltava miehiä, mikä on herättänyt syvää paheksuntaa Qruutissa. Ylähuone voi kaataa lakiehdotuksen, jos alahuone ei saa sen taakse ¾ enemmistöä ja kaikki ylähuoneen jäsenet äänestävät yksimielisesti sitä vastaan. Tällä menettelyllä ovat kaatuneet lukuisat ylähuoneen vallan vähentämiseen ja sen miesedustajapakon poistamiseen tähtäävät lakiehdotukset. Ylähuone voi esittää alahuoneelle lakeja. Muodon vuoksi ylähuone äänestää neuvoa-antavasti kaikista laeista.

Alahuoneen jäsenet valitaan vaaleilla, joissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Alahuoneessa on 73 jäsentä ja puhemiehistö, jonka suurin puolue valitsee kansan joukosta. Alahuoneessa edustajat jakautuvat puolueisiin, eli ryhmiä ei tunneta. Jokaisen puolueen puheenjohtaja johtaa puolueen alahuoneen jäsenien ryhmää. Alahuoneessa jokaisella edustajalla ja kansalaisella, joka anoo monarkilta lupaa, on puheoikeus ja lakiesitysten tekemisoikeus. Alahuone äänestää laeista. Jos lakiehdotus saa ½ edustajista taakseen, hyväksytään se. Edustajien parillisesta lukumäärästä johtuen opposition lakiehdotukset voivat mennä läpi hallituksen hallitessa puolta paikoista.

Alahuoneella on hallitus, jota johtaa pääministeri, joka ylä- ja alahuoneen puheenjohtajan ja monarkin kanssa on maan johtaja. Pääministerin valtaoikeudet ovat kuitenkin kaikista suurimmat. Hallitus muodostetaan vaalien jälkeen siten, että eniten paikkoja saaneen puolueen edustaja aloittaa hallitustunnustelut. Oikeisto-vasemmisto-blokkijako on vahva, mutta Maaseudun- ja Kalastajien puolueet eivät kuulu kumpaankaan blokkiin ja vuorottelevat hallitusten tukipuolueina. Oppositiolla on tärkeä rooli hallituksen haastajana, ja parlamentin perinteen mukaan opposition edustajilla on oikeus heitellä hallituksen edustajia mädillä kananmunilla ja vihanneksilla. Äänestykset suoritetaan suljettuina lippuäänestyksinä, eikä ryhmäkuria tunneta.

Oikeuslaitoksen tuomarit valitsee kansanäänestyksellä 12 vuoden välein valittava ylioikeustuomari. Oikeusasteita on neljä, rinki-, suurrinki-, rinkiseutu- ja valtarinkioikeus. Lisäksi on valtakunnanoikeus, joka tuomitsee valtaa väärinkäyttäneet ja sotarikoksiin syyllistyneet. Ylioikeustuomari tuomitaan poikkeuksellisesti kansan valitsemalla väliaikaisoikeudella.

Poliisivoimia johtaa maan hallitus.

Armeijaa johtaa monarkki.

Virkakoneisto on byrokraattinen.

Lainsäädäntö on valhanaikaista.

Abortti- ja päihdelainsäädäntö

Historia Muokkaa

Ensimmäiset ihmiset vaelsivat Qruutin aluelle noin 120 000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Näiltä ajoilta on löydetty piikivityökaluiksi luokiteltavia esineitä. Varmoja todisteita ihmistoiminnasta ovat ajalta 11 000 e.a.a. löytyneet kivityökalut. Ajalta n. 5000 vuotta e.a.a. on löydetty lukuisia esineitä, jotka ovat enimmäkseen saviesineitä. Samalta ajalta on löydetty myös talonpaikkoja, joissa on ilmeisesti asuttu pidempiä ajanjaksoja. Qruutista on myös löytynyt useita luolamaalauksia, joissa esiintyy lukuisia erilaisia kaloja, karhuja, hirviä ja majavia. Osa lajeista on sittemmin hävitetty maasta ihmisen toimesta.

F07 0054Ma

Ns. Bellingen biisoni, vanhimpia kraamisia veistoksia Qruutin alueella

Noin vuonna 4700 e.a.a. valmistettu biisoniveistos Bellingen biisoni on parhaiten säilynyt qruutilainen taideteos. Biisoneita lienee tuohon aikaan pidetty kotieläiminä. Samalta ajalta on myös merkkejä alkeellisesta maanviljelyksestä. Maanviljelyksestä lienee tullut pääasiallinen elinkeino vuoteen 2000 e.a.a. mennessä.

Pronssikauteen lienee Qruutissa siirrytty noin vuoden 1800 e.a.a. tienoilla. Pronssiesineet on luultavasti ensin tuotu etelästä, ja ne ovat olleet vain rikkaimpien heimojen käytössä. Nämä heimot alkoivat alistaa muita heimoja, ja joukkohautojen perustella vuosina 1700-1600 e.a.a. Qruutissa käytiin monta veristä sotaa eri heimojen välillä. Osa heimoista on ilmeisesti tapetuu kokonaan, sillä joukkohaudat ovat suuria ja niistä on löydetty naisten ja lasten luurankoja. Epäillään, että miehet on otettu orjiksi.

Vuodelta 1000 e.a.a. on löydetty ensimmäiset suuret hautaröykkiöt. Ensimmäiset röykkiöt olivat vaatimattomia, mutta rautakauden alkuun mennessä niistä oli tullut suuria. Haudanryötäjien takia hautaröykkiöitten esineistöä ei päästy tutkimaan kun vasta vuonna 1979, jolloin avattiin erinomaisen hyvin säilynyt Suurmetsän hautaröykkiö. Sen sisältä löytyi vainajan lisäksi sen ajan äärimmäisen arvokkaita esineitä, kuten pronssimiekkoja, vaatteenjäänteitä, kilvenjäänteitä, ruukunsirpaleita, koruja, kultarahoja ja jopa 10 ilmeisesti orjana toiminutta ihmistä sekä lukuisten eläinten jäänteitä.

Rautaisena räjähdyksenä tunnettu ajanjakso tapahtui ilmeisen nopeastin noin viidenkymmenen vuoden ajalla vuosina 1550 e.a.a. ja 1500 e.a.a. Tuona ajanjaksona hautojen rautaisten esineitten määrä räjähti. Samalta ajalta on arvoitu olevan Gilmilliel-eepoksen vanhimmat runot, joissa kuvataan etelästä tulevaa vahvaa ja käyttökelpoista metallia. Eepoksen pohjalta on arvoitu, että tässä vaiheessa etelästä saapui valloittajia, jotka osin syrjäyttivät tähän asti Qruutissa asuneet heimot. Uusi aikakausi näkyy aiempaa isompina talorakennelmina ja hevosen käyttämisenä työeläimenä jalostetun biisonin sijasta. Uusi ajanjakso näkyi myös taiteessa, sillä tuonta ajalta on löydettu huomattavan erilaisia kuvaruukkuja ja veistoksia kuin aiemmilta aikakausilta. Haudat muuttuivat aiempaan verrattuna askeettisiksi, sillä niistä on löydetty vain ihmisen luuranko. Yleiseksi tavaksi muodostui myös aiemmasta poikkeava vain yhden ihmisen kerrallaan hautaaminen. Esineitä ei hautoihin laitettu, ja ilmeisesti ihmiset haudattiin alasti.

Riimukivi

Mærkan verokivi

Uskotaan, että valloittajat vaihtoivat Qruutissa puhuttavan kielen varhaisqrûtiksi. Aiemmasta kielimuodosta ei ole tarkkoja tietoja, mutta monet paikannimet eivät kielitieteilijöiden mukaan ole qrûtilaista alkuperää. Vuoden 300 e.a.a. tienoolla villa yleistyi vaatteiden materiaalina lampaan saapuessa Qruutin alueelle.

Vuoteen 500 j.a.a. mennessä kehittyi kukoistava kalanvienti Qruutista lähialueille. Kalaa kuivattiin kasvavissa asutuskeskuksissa ja vietiin laivoilla muualle, josta saatiin vaihtokaupassa luonnonrikkauksia, kuten kultaa, rautamalmia ja värejä. Qruutin alueella valmistettiin myös suolaa kuivaamalla merivedestä, ja sitä vietiin muualle. Vuodelta 600 e.a.a. on löydetty ensimmäinen varhaisriimuilla kirjoitettu teksti, joka tunnetaan nimellä Mærkan verokivi.

Aluejako Muokkaa

Qruut jakautuu Norreen, Miidelin, Faiiarin, l'Lemmlen, Uuteren Iilenin, Neeu Qruutin, Beiiriilenin ja Arreen alueisiin.

Talous Muokkaa

Raha

Elintaso

Liikenne

Väestö Muokkaa

Väestönkehitys

Koulutus

Terveydenhuolto

Kulttuuri Muokkaa

Taide

Musiikki

Urheilu

Tavat ja perinteet

Juhlat