FANDOM


Pohjoisen Kruunu tai Skandinavian kruunu on Franklandin ja Esmarin valuutta. Svärgemark loi sen kaikkien Pohjoismaiden valuutaksi, mutta sitä käyttävät nyt vain Frankland ja Esmar. Frankland on pikkuhiljaa poistamassa Pohjoisen Kruunua käytöstä.

Jakautuminen Muokkaa

Pohjoisen Kruunu on sekavan ja helpon valuutan väliltä. Siitä on käytössä kaksi versiota, helppo kruunu ja laaja kruunu.

Helppo kruunu Muokkaa

Pohjoisen Kruunun helppo versio, eli helppo kruunu, on nimensä mukaisesti yksinkertainen. Siinä on vain pääasiallinen yksikkö kruunu, ja sen jakoyksikkö Svinkki. 100 svinkkiä vastaa yhtä kruunua.

Laaja kruunu Muokkaa

Pohjoisen Kruunun laajennettu versio, joka on myös ainoa käytössä oleva versio, on laaja kruunu. Se on samanlainen kuin helppo kruunu, mutta siihen on lisätty tretting, fyrtting ja titting.

  • 3 trettingiä = 1 kruunu
  • 4 fyrttingiä = 1 kruunu
  • 1 titting = 10 kruunua

Nykyään itse kruunu on vähäisessä käytössä, ja eniten käytetään trettingiä, fyrttingiä ja tittingiä.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.