FANDOM


Oxford
Oxford - Tunnus
Nimi Oxford Private School and University
Perustettu 1268
Tyyppi yksityiskoulu

yliopisto

Sijainti Ofxord, OXS, Essex, Wales
Uskonto Walesin eliaaninen kirkko
Rehtori sir Edmure Walsworth
Oppilaita n. 36 600 (2016)
  • 11 400 (Private School)
  • 25 200 (University)

Oxfordin kuninkaallinen yksityiskoulu ja yliopisto (eng. Oxford Private School and University tai Oxford Royal Private School and University of Wales) on 1200-luvun puolivälissä perustettu koulu Walesin Oxfordissa, jolla pyrittiin sivistämään tulevaisuuden sukupolvia. Se edustaa walesin koulutusjärjestelmistä yksityiskoulujärjestelmää.

Oxford perustettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1268, jolloin se toimi ainoastaan yliopistona. Myöhemmin 1300-luvun lopulla laitosta laajennettiin ja siellä alettiin järjestää opetusta myös ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille. Vuoteen 1846 saakka koulu oli vain suunnattu vain aatelisille tai muille korkean syntyperän omaaville ja koulussa käymisestä perittiin korkeita lukukausimaksuja. Tämän jälkeen yksityiskouluista, kuten myös Oxfordista, tehtiin vapaampia.

Walesissa on tällä hetkellä joidenkin arvioiden mukaan jopa 200 000 yksityiskoulua, mutta Oxford on näistä selvästi arvostetuin ja tunnetuin. Lisäksi se on kahden muun laitoksen lisäksi ainoa, jossa on yhdistettynä myös yliopisto. Muut tällaiset ovat Cambridgen sekä Canterburyn koululaitokset.

Yleistä tietoa koulusta Muokkaa

Kouluun päästäkseen ei enää nykyään tarvitse omata aatelisarvoa, vaan sinne voi ilmoittautua kuka tahansa. Koulu itsessään ei ole maksullinen, mutta koulupuvut ja koulukirjat on jokaisen oppilaan hankittava itse. Koulu voi tosin tarjota näihin avustusta tarvittaessa.

Koulupuku koostuu sekä tytöillä että pojilla valkoisesta kauluspaidasta, värillisestä solmiosta ja harmaasta V-kauluksisesta villapaidasta, jonka helmassa ja hihansuissa on värilliset nauhat. Jaloissa pojilla on mustat suorat housut ja tytöillä mustat sukkahousut ja musta hame. Myös sukat ja kengät ovat mustat. Näiden päällä käytetään myös mustia, lähes nilkkapituisia, leveähihaisia kaapumaisia asusteita, joissa on värillinen sisävuori. Näitä oppilaan täytyy hankkia kaksi erilaista: ohuempi, useimmin käytetty kaapu ja paksumpi, pehmeästi topattu talvikaapu. Oxfordin tunnusväri on tumma turkoosi; tätä väriä käytetään solmioissa, kaavuissa ja villapaidoissa. Millään muulla koululla ei ole täsmälleen samaa väriä. Lisäksi paidan tai kaavun rintamuksessa kannetaan pinssiä tai kangaslappua, josta ilmenee oppilaan koulu, nimi ja tupa.

Ryhmäjaot Muokkaa

Tupajärjestelmä Muokkaa

Koulussa on käytössä tupajärjestelmä, jolla oppitunteja saadaan hiukan hajautettua. Toki myös tupien yhteisoppitunteja on. Oppilaiden tullessa ensimmäistä kertaa kouluun, heidät sijoitetaan johonkin tupaan. Tupien välillä järjestetään myös urheilutapahtumia ja muita kilpailuja, jotka luovat kilpailuhenkeä. Tuvat ovat eräänlaisia yhteisöjä, joista jokainen on yhden koulun opettajan valvonnassa. Tuvanjohtajat, joiksi heitä kutsutaan, ovat vastuussa mm. antamaan oppilaille tärkeää tietoa, rankaisemaan heitä ja vastaamaan tuvassa tapahtuvista hätätilanteista. Tupien asuinrakennukset ovat tupa-aluetta, jolloin siellä oleskelevien tulee kuulua kyseiseen tupaan.

Oxfordin tuvat Muokkaa

Oxfordissa tupia on kymmenen kappaletta. Nämä listattuna alla. Yleensä suuren koululaitoksen, kuten Oxford, tuvissa on noin 1000-1200 oppilasta jokaisessa. Oppilasmäärät ovat jakautuneet melko tasaisesti tyttöjen ja poikien välillä.

Tuvan nimi Oppilaita (p/t) Väri Lyh.
House of Doren 1138 (566/572) DN
House of Green 1150 (592/558) GN
House of Blooms 1140 (577/563) BM
House of Denner 1135 (568/567) DR
House of Balathan 1140 (570/570) BT
House of Glotham 1134 (555/579) GT
House of Parallan 1140 (538/602) PL
House of Allick 1138 (584/554) AC
House of Brown 1145 (597/537) BW
House of Stones 1139 (600/539) SN

Luokat Muokkaa

Jotta saataisiin mahdollisimman pieniä ryhmiä, jaetaan jokaisen tuvan oppilaat, toki luokka-asteittain, mutta myös luokittain. Jokaisessa tuvassa on kymmenen luokka-astetta, jolloin yhden luokka-asteen koko per tupa on suunnilleen 110-120 oppilasta. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelijat Balathanin tuvassa merkittäisiin BT1. Tämän lisäksi jokainen luokka-aste jaetaan noin 20-25 oppilaan ryhmiin. Balathanin tuvan ensimmäisen luokka-asteen C-luokan opiskelijat merkittäisiin BT1C.

Lukuvuosi Muokkaa

Oxfordissa käytetään samaa lukuvuosijärjestelmää kuin muissakin Walesin kouluissa. Tosin sisäoppilaitoksena järjestelmä on hiukan muokattu verrattuna esimerkiksi tavallisiin valtion kouluihin. Esimerkiksi valtion kouluissa koulu alkaa aina elokuun kahdeksatta päivää lähimpänä olevana maanantaina, kun taas Oxfordissa ja muissa sisäoppilaitoksissa voidaan lukuvuosi määrätä aloitettavaksi aina 8.8. Lisäksi tavallisissa kouluissa lukuvuosi päättyy kesäkuun ensimmäisenä lauantaina, mutta sisäoppilaitoksissa aina kesäkuun toinen päivä.

Myös lukuvuoden jako poikkeaa tavallisista kouluista; lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon siten, että viidestä ensimmäisestä jaksosta jokainen kestää seitsemän viikkoa (+ mahdolliset lomat) ja viimeinen jakso, niin sanottu koejakso, kestää vajaan kolme viikkoa. Tämä yksityiskouluissa toimiva lukuvuosijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1831, joten se vastaa kyseisen vuoden kalenteria. Tällöin päivämäärät täsmäsivät niin, että jakso kesti aina maanantaista sunnuntaihin. Nykyään viikonpäivä saattaa heitellä rajusti päivämäärän pysyessä samana. Kouluun on kuitenkin tultava aina määrättynä päivänä. Alla listattuna nykyään käytössä oleva jaksotus:

Jakso Alkaa Päättyy Lomia
1. 8. elokuuta 25. syyskuuta ei ole
2. 26. syyskuuta 20. marraskuuta syysloma: 9.10. - 16.10.
3. 21. marraskuuta 22. tammikuuta joululoma: 21.12 - 3.1.
4. 23. tammikuuta 11. maaliskuuta ei ole
5. 12. maaliskuuta 6. toukokuuta kevätloma: 1.4. - 8.4.
6. 7. toukokuuta 2. kesäkuuta ei ole

Jaksojen avulla oppitunteja voi jakaa siten, että eri jaksoissa painotetaan eri aineita.

Lomien ajaksi oppilaat voivat halutessaan jäädä kouluun tai lähteä kotiin ja palata sitten loman viimeisenä päivänä takaisin. Niillä, jotka päättävät jäädä, ei ole oppitunteja loman aikana ja he saavat viettää vapaa-aikansa miten haluavat ja joululomalla he voivat osallistua joulupäivälliselle. Kesäloman ajaksi kaikkien on lähdettävä kotiin.

Oppilailla ei edellä mainittujen lomien ja viikonloppujen lisäksi ole muita lomia. Kouluvuoteen sisältyy yleensä kolmet pidot: lukuvuoden alkajais- ja päättäjäispidot sekä joulupäivällinen. Myös joidenkin erityistapahtumien, kuten itsenäisyys- tai kansallispäivien ym. kunniaksi saatetaan järjestää pitoja.

Opiskelu Muokkaa

Standard Level Education Muokkaa

Elgen-koulussa pakollisia peruskoulutuksen oppiaineita ovat äidinkieli (englanti), toinen kotimainen kieli, luonnontieteet (maantiede, biologia, kemia ja fysiikka), matematiikka, historia sekä taito- ja taideaineet musiikki, kuvataide, käsityöt ja liikunta. Näiden lisäksi, mikäli kuuluu johonkin uskontokuntaan, on yhtenä oppiaineena uskonto. Kolmannen vuoden päätteeksi oppilaiden täytyy suorittaa Peruskoulutustason Loppukoe (Standard Level Education Exam, SLEE) kaikista opiskelluista aineista päästäkseen jatkamaan seuraavalle tasolle.

Higher Level Education Muokkaa

Jatkokoulutuksessa pakollisia oppiaineita ovat äidinkieli (englanti), toinen kotimainen kieli, luonnontieteet, matematiikka, historia ja terveystieto. Viidennen vuoden lopuksi oppilaat valitsevat vähintään kolme valinnaisainetta, jotka he tulevat aloittamaan kolmantena vuonna. Valittavia aineita ovat kirjallisuus, kielitiede, valinnainen kieli, uskonto sekä taito- ja taideaineet musiikki, kuvataide, käsityöt, liikunta ja kotitalous. Jatkokoulutuksen kahdeksannen vuoden päätteeksi suoritetaan Ylemmän Koulutustason Loppukoe (Higher Level Education Exam, HLEE) kaikista opiskelluista aineista.

Great Level Education Muokkaa

Korkean tason koulutuksessa ei opiskella enää pakollisia oppiaineita vaan opiskeltavat aineet määräytyvät sen mukaan, miten hyvät arvosanat on saatu HLEE-kokeesta kyseisestä aineesta. Mikäli oppiaineesta ei ole saatu tarvittavan korkeaa arvosanaa, ei sitä voi jatkaa enää korkealla tasolla. Kaikkia hyväksyttyjä aineita ei tarvitse opiskella. Korkean tason koulutuksen päätteeksi suoritetaan kaikista opiskelluista aineista Korkean Koulutustason Loppukoe (the Great Level Education Exam, GLEE)

Arvostelu Muokkaa

Oppilaiden täytyy läpäistä jokainen aineensa ennen pääsyä seuraavalle vuosiluokalle. Tavalliset kokeet ja oppitunnit arvostellaan usein asteikolla 0-100%. Mikäli oppilas reputtaa tarpeeksi monta koetta tietystä aineesta, on hänen suoritettava kesällä ehdot päästäkseen jatkamaan seuraavalle luokalle. Mikäli ehdoista ei pääse läpi, on seurauksena luokallejääminen. Lisäksi jokaisen lukuvuoden lopussa suoritetaan suurempi loppukoe jokaisesta aineesta. Hornett-kouluissa käytettävät sanalliset arvosanat ovat seuraavat:

Hyväksytyt arvosanat:

  • E = excellent, erinomainen
  • L = laudable, kiitettävä
  • A = acceptable, kelvollinen/hyväksytty

Uusintakokeeseen oikeuttava arvosana:

  • P = passable, välttävä

Hylätyt arvosanat:

  • W = weak, heikko
  • F = fail, hylätty

Jotta voisi jatkaa oppiainetta korkealla tasolla, kyseisestä aineesta tarvitsee yleensä olla vähintään L:n arvosana HLEE-kokeessa. Oppilaat, jotka reputtavat kokeensa tai jotka eivät saa tarpeeksi korkeita pisteitä, eivät jatka oppiaineita yhdeksännellä ja kymmenennellä vuodella.

Kahdeksannen vuoden lopussa oppilaat puhuvat pikaisesti tuvanjohtajiensa kanssa päättääkseen mitä oppiaineita kannattaa opiskella (HLEE-tuloksista riippuen) ja heidän tulevista ammattihaaveistaan. Oppiaineet joita he päättävät jatkaa ovat huomattavasti haastavampia. Koska yhdeksännen ja kymmenennen luokan opiskelijat ovat luopuneet suurimmasta osasta oppiaineitaan, heillä saatta olla useitakin hyppytunteja päivässä. Suuri läksymäärä kuitenkin pakottaa käyttämään ne opiskeluun tai kotiläksyihin. Kymmenennen, eli viimeisen vuoden lopussa oppilaat suorittavat GLEE-kokeensa, jotka testaavat mitä oppilaat ovat kahden viime vuoden aikana oppineet. Monet ammatit vaativat korkeat arvosanat näistä kokeista, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaiden täytyy työskennellä ahkerasti varmistaakseen pääsevänsä kokeista läpi.

LISÄÄ TULEE TAAS JOSKUS Muokkaa