FANDOM


Merenkieli (Määrs keel) eli mere on Itämerelän virallinen kieli. Sitä puhuu noin 100 tuhatta ihmistä, ja on täten Itämerelän puhutuin kieli. Mere on kehittynyt ihan yksinään Gotlannin saarella, mutta siihen on kulkeutunut vaikutteita niin idästä kuin lännestä. Keskiajan kauppamiehille oli tärkeää osata mereä, kun he purjehtivät Itämeren halki.

Kirjaimisto Muokkaa

A [a:]
Ä [æ:]
B [ba:]
C [se:]
D [da:]
E [e:]
F [af]
G [ge:]
H [ha:]
I [i:]
J [ja:]
K [ke:]
L [al]
M [am]
N [an]
O [o:]
Ø [œ:]
P [pe:]
R [ra:]
S [sa:]
T [ta:]
U [u:]
V [ve:]
X [va:]
Y [y:]

Kielioppi Muokkaa

Substantiivit Muokkaa

Substantiiveilla ei ole artikkeleja. Monikossa perään laitetaan kirjain n. Genetiivissä sanan loppuun laitetaan kirjain "s", tai sitten siihen ei laiteta mitään. Esimerkiksi Iidmäära Reevapuda kääntyisi suoraan suomennettuna Itämerelä tasavalta.

Verbit Muokkaa

Verbit taipuvat tekijän mukaan. Seuraavassa taulukossa esimerkkiverbinä on käävœl (kävellä).

Tekijä ja verbi Taivutustapa
Mi käävœn perään tulee "n"
Se käävœt perään tulee "t"
Hy käävœr perään tulee "r
Mœ käävœn perään tulee "n"
Ti käävœt perään tulee "t"
Ni käävœr perään tulee "r

Näytesanastoa Muokkaa

Minä olen Mi eer
Sinä olet Se oor
Hän on Hy ert
Päivää! Tede!
Mitä kuuluu? Vä ert floilen?
Kuka olet? Huka oor se?