FANDOM


Monarkki on eräs valtionpäämiestyyppi. Monarkit yleensä perivät asemansa ja hallitsevat kruunauspäivästään alkaen koko elinikänsä. Historiallisesti monarkit ovat monasti olleet enemmän tai vähemmän yksinvaltaisia. Nykyisin monet monarkit ovat ennen kaikkea keulakuvia, joilla on vain vähän tai ei ole lainkaan poliittista valtaa. Edelleen on kuitenkin myös monarkkeja, joilla on suuri tai lähes absoluuttinen valta. Monarkki edustaa yleensä laajempaa monarkistista järjestelmää, joka määrittää säännöt ja käytännöt koskien seuraajaa, velvollisuuksia ja valtaa. Tämä erottaa monarkkisuvun diktaattoriperheistä, joiden valta ei perustu pitkäaikaiseen traditioon ja kestää yleensä vain kahden sukupolven ajan. Monarkin hallitsemaa valtiota kutsutaan monarkiaksi.

All items (16)