FANDOM


Länsivalta (Äe. Äessta-Ara) on demokraattinen tasavalta Jäämeren rannikolla. Tämä on käyttämätön valtio.

Historia Muokkaa

Länsivalta alkoi muodostua 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa, kun Pohjois-Siperian paimentolaiset pakenivat porotaudista johtunutta nälänhätää yhä lännemmäksi ja osa heistä jäi Länsivallan alueelle.

Miehitysalue Muokkaa

Vuoden 1926 tammikuussa pääkaupungin kommunistit aloittivat sisällissodan ja valloittivat nopeasti pääkaupungin sisältävän nykyisen miehitysalueen, mutteivat kyenneet jatkamaan pidemmälle. Alue julistautui itsenäiseksi Uudeksi Länsivallaksi 1.9.1927. Hanki-Ara oli tärkeä kauppakaupunki ja vanhassa Länsivallassa kansa alkoi huolestua maan kommunistisen puolen oloista ja kaupan lauhtumisesta tärkeiden satamien ja teollisuuden puuttuessa. Vuonna 1936 alue miehetettiin tappiollisesti laajassa sotilasoperaatiossa. Osapuolten keskeisessä rauhansopimuksessa sovittiin pääkaupungin ja sen kulkuyhteyksien luovuttamisesta vanhalle valtiolle, mutta maan kommunistisen osan jatkavan aiemmassa muodossaan. 1940 maan ylihallinto siirrettiin Hanki-Araan.

Politiikka Muokkaa

Länsivalta koostuu yhdestätoista hallintoalueesta ja yhdesta miehitysalueesta.

Hallintoalueille valitaan viiden vuoden välein 15-henkinen päätöskomissio, sekä neljän vuoden välein 11-henkinen toimeenpanokomissio. Hanki-arassa sijaitsee Länsivallan ylihallinto, joka koostuu suunnilleen samoista osista, kuin hallintoalue.

Päätöskomissio tekee lakiehdotuksen, joka pitää hyväksyttää asiantuntijoista koostuvissa eettisessä ja järjellisessä neuvostoissa, jonka jälkeen ehdotus hyväksytään toimeenpanokomissiossa. Toimeenpanokomissio muodostaa valitsemistaan henkilöistä toimeenpanevan neuvoston, joka toimeenpanee lain.

Uuden Länsivallan kommunistisen demokratian johtaja on Tomte-Gohelo II.

Maantiede Muokkaa

Väestö Muokkaa

Kulttuuri Muokkaa

Kirjallisuu Muokkaa

Musiikki Muokkaa