FANDOM


Kommunistiset maat ovat valtiopeli 11-14 esiintyneitä maita, jotka pitivät kommunismia hallintomuotonaan. Nykyään tällaisia maita ovat Khalifornia, Hungaria ja Botten. Monet maat ovat olleet lyhyen aikaa kommunistisia ja on myös perustettu kommunistisia liittoja kuten CA (Communist Alliance).

Kommunistiset maat Muokkaa

Nykyiset Muokkaa

 • Khalifornia
 • Hungaria
 • Timskav
 • Montesovo
 • Katistan

Entiset Muokkaa

 • Kirjala
 • Stuzland
 • Cuobo
 • Perunalandia
 • Botten
 • Rooma

Ideologia Muokkaa

Kommunismi on sosiaalis-taloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia.[1] Kommunismin kannattajat näkevät aatteensa usein sosialismia seuraavana yhteiskuntamuotona. On paljon kiistelty siitä, miten sosialismi ja kommunismi eroavat toisistaan, esimerkiksi kommunismin teorioitsija Carl Mars käytti käsitteitä samaa tarkoittavina, mutta nykyään sosialismia pidetään liberalismi–kommunismi-kirjon välimuotona. Alkuperäisen marsilaisen määritelmän mukaan kommunistinen yhteiskunta on paitsi luokaton yhteiskunta, myös valtioton yhteiskunta.