FANDOM


Kansakunta tarkoittaa tavallisesti ihmisryhmää, jotka asuu samalla maa-alueella ja joilla on yhteinen hallinto. Kansakunnan käsite on osa kansallisvaltion poliittista käsitteistöä, kun taas etninen ryhmä (tai kansa) viittaa ryhmään jolle on yhteistä tietyt kulttuuriset piirteet. Kansakunnan käsite syntyi 1700- ja 1800-luvun nationalismin seurauksena Euroopassa, kun eri valtiot alkoivat selkeästi eriytyä ja muodostaa omia kansallisia hallintokulttuureitaan.

Käsitteet valtio, kansakunta ja yhteiskunta sekoitetaan usein. Yhteiskunta muodostuu ihmisten kaikkien (nykyisten ja siihen mennessä institutionalisoituneiden) vuorovaikutussuhteiden verkostoista, josta valtio on vain osa. Yhteiskunta jaetaan muun muassa hegeliläisessä ja liberalistisessa perinteessä valtioon ja kansalaisyhteiskuntaan. Uudemmissa teorioissa yhteiskunta jaetaan usein kolmeen osa-alueeseen: valtiolliseen eli julkiseen sektoriin, (yksityiseen) taloudelliseen toimintaan eli yksityiseen sektoriin ja varsinaiseen kansalaisyhteiskuntaan (kolmas sektori). Vielä uudempi laajennus tähän jaotteluun on neljäs sektori, jolla tarkoitetaan perhettä, sukua ja ystäväpiiriä.

Luettelo kansoista Muokkaa

Frankit (franklantilaiset) Muokkaa

Frankit ovat Euroopan vanhin kansa. Nykyiset franklantilaiset kutsuvat itseään frankeiksi (graez. Frankelez tai Franklez) ja se on täysin käypä nimitys heille. Frankit muodostivat oman kansansa jo ennen ajanlaskun alkua ja ovat siitä asti olleet oma kansansa. Frankit olivat alunperin germaaneja, joista osa muutti pois Reinin läntiselle puolelle ja muodosti Frankkien kansan. Muut germaanit kehittyivät alppilaisiksi ja sakseiksi.