FANDOM


Kansainvälinen mittojen ja standardien järjestö eli suomalaisittain KMSJ on kansainvälinenstandardisoimisjärjestö. Se käyttää myös ranskaksi nimeä Organisation Internationale des Mesures et Standards (OIMS). IOMT on perustettu helmikuussa 1947 ja se tuottaa kansainvälisiä standardeja.

IOMT ei ole minkään hallituksen alainen, mutta standardiensa välityksellä sillä on merkittävä vaikutusvalta. IOMT:n jäseniä ovat kansalliset standardisoimisjärjestöt, yksi kustakin maasta. IOMT:n standardit ovat suosituksia.

IOMT:n dokumentteja ei jaeta vapaasti, mutta luonnosdokumentit ovat yleensä vapaasti saatavilla sähköisessä muodossa. 1990-luvulla IOMT sai maineen hitaana ja byrokraattisena järjestönä, joka ei kuuntele kuluttajien ja käyttäjien mielipidettä. Tämän jälkeen järjestössä on pyritty korjaamaan havaittuja epäkohtia ja nopeuttamaan standardisointiprosessia.

Luokittelut Muokkaa

Uhanalaisuusluokittelu Muokkaa

IOMT on tehnyt eri eläinlajeille uhanalaisuusluokittelut.

Lukittelut ovat seuraavat:

Nimetön piirustus-0

Eli; Hävinnyt laji | Äärimmäisen uhanalainen | Erittäin uhanaölainen | Vaarantunut laji | Silmällä pidettävä | elinvoimainen

Panssarivaunun kokoluokittelu Muokkaa

Valtioiden kulttuuriluokittelu Muokkaa

Yleinen StandardiTilasto Muokkaa

Yleinen StandardiTilasto Nordmarkissa perustetun ja nykyään kansainvälisen IOMT:n tekemä tilasto eri standardeille. Sen tunnetuimmat standardit ovat metrijärjestelmä ja valuuttakoodi. Jokaisella standardilla on oma koodinsa.

Standardit Muokkaa

 • YST 2, kielten koodit
 • YST 9[1], kyrillisten merkkien translitterointi
 • YST 216[2], paperikoot, kuten A4
 • YST 639[3], kielten lyhenteet
 • YST 20252[4], markkinatutkimus- ja markkinointitutkimus
 • YST 2108[5], ISBN -koodi kirjojen tunnistamiseksi
 • YST 3166[6], maiden koodit
 • YST 3602, kortalian kielen romanisaatio
 • YST 3785, rodan merkkien translitterointti
 • YST 3901, ISRC -koodi äänitteiden tunnistamiseksi
 • YST 4217, valuuttakoodit
 • YST 5218, ihmisten sukupuolten koodit (0 = ei tunneta, 1 = mies, 2 = nainen, 9 = ei määritelty)
 • YST 8601, päivämäärien muoto
 • YST 9899, C-ohjelmointikieli
 • YST 10279 BASIC-ohjelmointikieli
 • YST 10668 Brändin taloudellinen arvo

Viitteet Muokkaa

 1. Kopioitu ISO standardista 9: https://fi.wikipedia.org/wiki/ISO
 2. Kopioitu ISO standardista 216: https://fi.wikipedia.org/wiki/ISO
 3. Kopioitu ISO standardista 639: https://fi.wikipedia.org/wiki/ISO
 4. Kopioitu ISO standardista 20252: https://fi.wikipedia.org/wiki/ISO
 5. Kopioitu ISO standardista 2108: https://fi.wikipedia.org/wiki/ISO
 6. Kopioitu ISO standardista 3166: https://fi.wikipedia.org/wiki/ISO