FANDOM


KIERIT-erikoisjoukot (Kyporian Itsepuolustusvoimain Erikoisjoukot Rajatun Intensiteetin Taisteluun) ovat Kyporian Itsepuolustusvoimien pääesikunnan alaisuudessa toimiva erikoisjoukko, jonka ensisijaisiin tehtäviin kuluvat terrorismin vastainen taistelu ja Kyporian Itsepuolustusvoimien sotilasoperaatioihin osallistuminen.

Hqdefault

HistoriaMuokkaa

Kierit joukkojen historian katsotaan alkaneen vuonna 1925, kun keisari Augustus värväsi Kyporian muista erikoisjoukoista henkilöstöä uutta kaukopartiointiin ja erikoisoperaatioihin erikoistunutta osastoa varten.

Maailmansodan aikana KIERIT-nimitys otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa, kun tuoreet joukot saivat ensimmäisen taistelukosketuksensa. KIERIT-joukot taistelivat Pohjois-Afrikassa, lopulta jopa Asraelissa ja tukivat Siinain valtaamista sodan alussa. KIERIT-joukot lakkautettiin virallisesti Kyporian antauduttua.

KIERIT-joukot perustettiin uudelleen 10. toukokuuta 1960, Kirkuvian keskustassa tapahtuneen terrori-iskun jälkeen. KIERIT-joukkojen ensimmäinen jäsen ja perustaja on rajavartiolaitoksen eversti Jean ”rautakäsi” Moreas, jonka keisari Gaius XII oli valtuuttanut muodostamaan huippukoulutetun, terrorismin vastaiseen taisteluun perehtyneen erikoisyksikön.

Kylmän sodan kuumetessa KIERIT-joukot luopuivat pitkälti terrorismin vastaisesta taistelustaan, ja niiden koulutus ja kapasiteetti kohdennettiin mahdollisiin Asraeliin suuntautuviin henkilökaappaus-, tiedustelu- ja sabotaasitehtäviin.

Asraelin sodassa KIERIT organisoitiin itsenäisten ryhmien sijaan kaksi ja kolme henkisiksi partioiksi. KIERIT-partiot toimivat isompien yksiköiden erikoisjoukkoina, joiden tehtäviin kuuluivat muun muassa tiedustelu ja tuhoamistehtävät ja henkilönkaappaus.

Myöhemmin KIERIT-joukkoja on käytetty rauhanaikana kouluttamaan muita Kyporian erikoisjoukkojen yksiköitä ja KIERIT-tunnus on vakiintunut käsittämään myös KIERIT-joukkojen antaman koulutuksen kattavia yksiköitä, joissa se usein lisätään takaliittenä yksikön nimen perään. Tällaisiksi joukoiksi voidaan lukea mm. erikoisrajakomppania, taistelusukeltajakomppania ja laskuvarjopataljoona.

JärjestöMuokkaa

Koska Moffat valvoo tiukasti KIERIT:in liittyviä tietoja ja kieltäytyy julkisesti kommentoimasta yksikköä ja sen toimintaa, ei yksikön rakenteesta ole paljon tietoa. KIERIT:n tiedetään olevan 30 miehen vahvuinen, ja että yksikön operatiivinen päämaja sijaitsee Moffatin yhteydessä Burutissa. Tukikohdassa sijaitsee KIERIT-joukkojen jäsenten harjoituskeskus, jossa on muiden muassa sata metrinen uima-allas, kolmikerroksinen kiipeilyteline ja useita ampumaratoja. KIERIT:n jäsenistä 25 toimii kenttätyössä, ja loput viisi ovat joko mekaanikkoja, viestimiehiä tai tietokoneoperaattoreita.

19247981 1773897582622239 2261653327025201628 n

Charlie-ryhmä rajavartioston aluksella tuntemattoman tehtävän aikana.

KIERIT:n taistelevat joukot on jaettu viiteen ryhmään Alpha, Bravo, Charlie, Delta ja Echo, joissa kaikissa on viisi miestä. Jokaisessa ryhmässä kaksi sotilasta on perehtynyt tarkka-ammuntaan ja tiedusteluun ja kolme muuta ovat erikoistuneet rynnäkkö-operaatioihin ja viholliskohteiden eliminointiin. Ryhmään kuuluvat: upseeri, kaksi kiväärimiestä ja kaksi tarkkampujaa.

KIERIT-yksikön laajentamisesta on ollut lähiaikoina puhetta, erityisesti Kitisevän kiltatalon terroristi-iskun jälkeen.

Varustus Muokkaa

Vaarallisten ja yleensä huippusalaisten tehtäviensä takia KIERIT:n jäsenet on varustettu Kyporian Itsepuolustusvoimien kehittyneimmillä aseilla ja varusteilla. Yksikön kiväärimiesten ensisijaiset aseet ovat Naantali-sotilaspistooli m/12 (kaliiperi 7,62mm), sekä Kyp-15 Rynnäkkökivääri, johon on yleensä kiinnitetty Kyp-16-kranaatinheitin. Yksikön upseerit käyttävät ensisijaisena aseenaan Kyp-19 konepistooleja. Tarkka-ampujat on aseistettu Mossu-Naantali automaattikiväärin tarkka-ampuja versioilla. KIERIT-joukkojen jäsenet voivat myös halutessaan käyttää muita Kyporian Itsepuolustusvoimien palveluskäytössä olevia pienaseita.

Koulutus Muokkaa

Useimmat KIERIT:n jäsenet ovat peräisin Kyporian muista erikoisjoukoista tai Moffatista. Alokkaiden on oltava 18–25-vuotiaita Kyporian kansalaisia, jotka ovat suorittaneet asepalveluksen ja saaneet perusteellisen sotilaskoulutuksen.

Koulutus koostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen testi- ja harjoitusjakso kestää 24 viikkoa. Ja sisältää perusteet sotilasoperaatioiden suorittamiseen ja taistelutoimintaan, jakso saattaa karsia hakijoista jopa 80-90 prosenttia.

KIERIT-joukkoihin pyrkivien vapaaehtoisten on läpäistävä arviointi ja valintakurssi, jota ennen hakijoiden on suoritettava Ilma-itsepuolustusvoimien laskuvarjohyppykurssi. Miehistö, aliupseerit ja upseerit käyvät 6-viiikoisen kurssin, jossa testataan hakijoiden fyysistä ja henkistä kestävyyttä sekä opetetaan uusia taitoja, kuten väkivaltaista tiedustelua ja iskuosastotoimintaa. Kurssin jälkeen upseerit käyvät vielä 3-viikkoisen kurssin, jossa testataan heidän fyysistä ja psyykkistä kestävyyttään sekä opetetaan taktiikkaa ja johtamista.

Ensimmäisen jakson läpäisseet jatkavat koulutusta 30 viikkoa kestävällä jaksolla, jonka aikana suoritetaan mm. taistelusukeltajakurssi ja laskuvarjohyppykurssi. Tätä seuraavat muut, mm. panttivankioperaatioita, henkilökaappausta ja räjähteitä käsittelevät kurssit. Yhteensä KIERIT-koulutus voi kestää jopa 3:sta kuuteen vuotta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.