FANDOM


Itä-Lizen on valtio, joka sijaitsee Sisilian sekä Korsikan saarilla. Maarajanaapureita sillä ei juuri ole, mutta merirajanaapureita ovat Lizen ja USA. Lizenin lait ovat voimassa myös Itä-Lizenissä ja Lizenin teot vaikuttavat suuresti Itä-Lizenin tekoihin, vaikka Itä-Lizen on monta kertaa halunnut tulla "itsenäisemmäksi" valtioksi ja erota Lizenistä. Vuosina 1925-1988 valtion nimi olikin Lizna, mutta se vaihdettiin myöhemmin takaisin Itä-Lizeniksi.