FANDOM


Heesin kieli eli heesi on Rodoriassa puhuttu kieli. Sillä on noin 25 500 puhujaa, joista lähes kaikki asuvat Rodoriassa. Heesiä ei puhuta muualla kuin Rodoriassa, ellei joku muualla kuin Rodoriassa asuva opettele sitä.

Heesin kieli on helppo oppia. Sitä kutsutaan usein sekakieleksi ja se kuuluukiin Indoeurooppalaisen kielikunnan sekakielten kieliryhmään, koska se on muodostunut romaanisten, slaavilaisten ja germaanisten kielten sekä kreikkalaisten murteiden pohjalle.