FANDOM


Franssin kieli on Kastameressä puhuttu romaanis-germaaninen kieli, jonka kielioppi muistuttaa saksaa mutta sanasto ranskaa. Se on tunnettu myös lukemattomasta määrästä diftongeja.

Kielioppi Muokkaa

Substantiivit Muokkaa

Substantiivit jaetaan kolmeen sukuun: maskuliineihin, neutreihin ja femiineihin. Maskuulinisten substantiivien epämääräinen artikkeli on eön [e:n] [ö:n] ja neutrien ja femiinien epämääräinen artikkeli on en. Maskuulinisten määräinen artikkeli on lön, neutrien lys ja femiinien läyn [lein].

Monikkoa ilmaistaan monin tavoin. Maskuulinien ja femiinien monikkopäätteet ovat: -(e)s ja -(a)x, mutta neutrien monikko on epämääräinen.

Ainoat sijamuodot joissa substantiivit taipuvat ovat genetiivi ja nominatiivi.

Verbit Muokkaa

Franssin kielen verbit taipuvat viidessä eri aikamuodossa: preesens, imperfekit, perfekti, pluskvamperfekti ja futuuri. Alla olevassa taulukossa käytetään esimerkkiverbiä lyson ('kuunnella').

Persoonamuoto Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti Futuuri
y. 1. p. lyss lyssat bi lyson de lyson lyssee
y. 2. p. lysst lysstit bi lyston de lyston lysstee
y. 3. p, lyston lystontit bi lystoit de lystoit lystoo
m. 1. p. lyssen lyssantat bi lyssen de lyssen lyssee
m. 2. p. lysseten lysstit bi lyston de lyston lyssetee
m. 3. p. lystoten lystotenit bi lystonit de lystonit lystotee