FANDOM


Franklandin parlamentti on Franklandin valtiollinen elin, joka käyttää lainsäädäntövaltaa ja tarkkailee hallituksen toimintaa. Se sijaitsee Amstertownin Parlamentinpalatsissa, mutta sitä ennen Krandörffin valtiotalossa.

Parlamentti jakautuu kansalliskokoukseen (alahuone) ja senaattiin (ylähuone). Kansalliskokouksella on eniten valtaa ja sen jäsenet valitaan osavaltioittain laskettavalla vaalitavalla. Senaatilla on huomattavasti kansalliskokousta vähemmän valtaa, mutta se on silti päätöksenteossa merkittävä tekijä. Kansalliskokouksen edustajia sanotaan kansanedustajiksi ja senaatin senaattoreiksi.

Osat Muokkaa

Kansalliskokous Muokkaa

Kansalliskokous (Vulksmét) on parlamentin "alahuone", jonka edustajat valitaan suoralla kansanvaalilla. Päästääkseen kansalliskokoukseen, täytyy saada tietty määrä ääniä. Ääniraja vaihtelee osavaltioiden väkilukujen mukaan, sillä ääniraja on tehty väkiluvusta otettu prosenttimäärällä.

Franklandin kansalliskokous 2017

Kansalliskokousta johtaa Parlamentin puhemies, joka ei saa äänestää parlamentin äänestyksissä. Alla olevassa luettelossa hallituspuolueet on lihavoitu.

  • Konservatiivipuolue, 302
  • Demokraattipuolue, 280
  • Vihreä Puolue, 30
  • NAF, 18

Senaatti Muokkaa

Franklandin senaatti 2017

Senaatin paikkajako

Franklandin senaatti on parlamentin toinen osa, jossa on tavallisesti vähemmän jäseniä kuin kansalliskokouksessa. Senaatin valta on vähäinen, ja se voi pääasiassa vain viivästyttää lakiesityksiä tai estää niiden voimaantulon liittokanslerin tuella.

Ministeriöt ja hallitus Muokkaa

Ministeriöitä (Ministeriumez) johtaa valtakunnankansleri (Vårpelandskansler). Ministeriöitä on yhtä paljon kuin ministereitä (ministeri johtaa ministeriötä), ja yhteen ministeriöön mahtuu 10 alaministeriä. Ministerit ovat myös Kansalliskokouksen kansanedustajia samaan aikaan. Ministerit valitsevat alaministerit, joita on tällä hetkellä noin 120. Alaministereistä puolet ovat senaatista, sillä se on myös yleinen hallituskäytäntö.

Liittokansleri: Robert Drax

Komissiot Muokkaa

Komissiot ovat erilaisiin tehtäviin väliaikaisesti muodostettuja, pieniä ryhmiä, jotka hoitavat jonkun hallituksen ja kansalliskokouksen päättämän asian.

Komissio saatetaan muodostaa, jos esimerkiksi infrastruktuuriministeriö keksii luoda uuden sillan johonkin kaupunkiin liikenteen helpottamiseksi. Komissio vastaa tällöin sillan toteuttamisesta ja seuraa ministeriön ohjeita. Komissiot saattavat myös muodostaa muutamien valtuutettujen pitämiä ryhmiä työn aikaansaamiseksi ja eri asioiden hankkimiseksi.