FANDOM


Helsingin tuomiokirkko

Faircastlen maamerkki on Abrahamin tuomiokirkko.

Faircastle, brassinkielisessä kirjoitusasussa Feirkazel, on Kastameren pääkaupunki ja samalla maan suurin kaupunki. Sen väkiluku oli vuonna 2017 851 100 asukasta[1], metropolialueella 1,2 miljoonaa. Faircastlessa yhdistyvät myös maan valtatiet kahdessa kehässä (Ring), toiset kaksi kehää ovat Highstonessa[2].

Faircastlesta tuli kaupunki 1200-luvulla ja 1300-luvulta lähtien se on ollut Kastameren poliittinen ja taloudellinen keskus. Faircastle on esimerkiksi Kastameren eduskunnan kokoontumispaikka.[3]

Faircastle on surullisen kuuluisa erityisesti keskikaupungin vaarallisesta ja ruuhkaisesta liikenteestä. Ruuhkia onkin viime aikoina yritetty hillitä joukkoliikenneratkaisuin, kuten BART-lähiliikennejunin ja Lucas-pikaraitiovaunuin. Keskustassa suositellaan liikuttavaksi jalkaisin. Vuodesta 2009 alkaen on tarjolla ollut myös kaupunkipolkupyöriä.[4]

Historia Muokkaa

Varhaiset vaiheet Muokkaa

Ensimmäinen asutus Faircastlen alueella oli 300-luvulla jaa. Kelttien saavuttua saarelle 400-luvulla Faircastlen kyläyhteisö kasvoi suuremmaksi. 800-luvulla Pyhä Borelius antoi kylälle nimen Cludbirtegta eli "oikeuskaupunki" ja valitsi sen hallintopaikakseen, koska rannikolla sijaitseva pääkaupunki olisi joutunut alati viikinkien ryöstelyn ja vainon kohteeksi. Toisaalta kaupankäynti uuteen Kastameren keskukseen oli vaikeampaa sataman puutteessa, mutta se toimi myös motivaationa teiden rakentamiselle ja parantamiselle.

Walesin valta Muokkaa

Medieval-village-john-bailey

Keskiaikaista kaupunginosaa Aberhamin piirissä.

Walesin kuningaskunta valloitti Kastameren itärannikon 1100-luvun lopussa ja sitä seuranneen vuosisadan lopussa saari oli jo kokonaan valloitettu. Suurien sotajoukkojen ympäröimät karismaattiset anglosaxit herättivät kastamereläisissä pelkoa ja ihannointia. Faircastlen linnoitukseksi muutettu kaupunki kukistui yhtenä ensimmäisistä Walesin hyökätessä, mikä osaltaan johti kastamereläisten sotilaiden epätoivoon ja tappion tunnustamiseen.

Walesin kuningas Eledrion II määräsi Kastameren hallinnon toimivaksi Runestonesta käsin. 1200-luvun loppuun mennessä puhtaasti etnisiä alkuperäisasukkaita oli enää vähän jäljellä ja walesilainen veri oli vahvasti sekoittunut kastamereläiseen. Faircastlesta tuli aluksi alkuperäisasukkaiden viimeinen kaupunki, mutta 1400-luvulla kastamereläisiksi identifioituneet walesilaiset karkottivat heidät.

Kastameren pääkaupunkina Muokkaa

Vuoden 1829 Faircastlesta tehtiin Kastameren provinssin pääkaupunki. Aikaisemmin titteliä pitänyt Runestone muutettiin teollisuuskaupungiksi, jossa oli eniten tehtaita kaupunkia kohden koko Walesin valtakunnassa heti Devosin ja Evanlounin jälkeen. Faircastlesta tuli pankkiirien, kauppiaiden ja muiden liiketoimijoiden keskus. Kaupunkiin alkoi muuttaa työväestöä 1840-luvulla perustettujen viiden tehtaan vuoksi. Kastameren ensimmäinen rautatie alkoi Faircastlesta ja kiersi Highstonen kautta Blackmontiin.

Vuonna 1916 syttynyt pääsiäiskapina alkoi teollisuuskaupunki Runestonesta, josta se pian levisi myös Faircastleen. Kapina kukistettiin nopeasti ja sen johtajat teloitettiin, mutta se ei saanut kastamereläisiä lopettamaan itsenäistymispyrkimyksiä. Faircastlessa elokuussa 1916 kokoontunut pieni eduskunta laati itsenäisyysjulistuksen, joka julkistettiin 13. syyskuuta. Siinä Faircastle määriteltiin Kastameren itsenäisen tasavallan pääkaupungiksi. Walesilaisen reserviläisjoukot jättivät kaupungin kasarmin lokakuussa ja muut joukot marraskuussa.

Faircastlessa järjestettiin olympialaiset vuonna 1952. Isäntämaa ei menestynyt niissä hyvin ja seuraavat olympialaiset järjestettiin naapurimaan Walesin pääkaupunki Devosissa.

Talous Muokkaa

Työllisyys ja liiketoiminta Muokkaa

7110180219 6b79b7bc13 b

Faircastle työllistää palveluillaan suuren osan Kastameren asukkaista, arviolta 7,8% käy töissä Faircastlen metropolialueella. Suurin työllistävä elinkeinoala on palvelusektori, joka työllistää 47% kaupungin asukkaista, joista 70% on aikuisia. Vuoden 2008 laman aikoihin Faircastle oli yksi harvoista Euroopan kaupungeista, joissa työttömyys ei noussut merkittävästi.

Kaupungissa harjoitetaan runsaasti pienimuotoista liiketoimintaa, kuten kahvilan tai putiikin pitämistä. Matkamuistomyymälät ei ole yhtä yleisiä kuin etelänmaissa, mutta sen sijaan kahvilat ja taidekaupat ovat varsin yleisiä. Myös tiettyihin ruokakulttuureihin keskittyviä ravintoloita ja ruokakauppoja näkee paljon. Maan suurimmalla kahvilaketjulla Candelsilla on neljätoista toimitilaa Faircastlen metropolialueella, joista seitsemän kaupungin keskustassa.

36283875536 85c160f9aa b

Tavaratalo Tukkimies

Euroopan suurin tavarataloketju Tukkimies pitää pääkonttoriaan ja -myymäläänsä Faircastlessa. Vanha Kauppatalo (Trade House) on nykyään Tukkimiehen suurimman tavaratalon, Fairshopin käytössä. Yhtiö on antanut jokaiselle toimitilalleen oman nimen.

Liikenne Muokkaa

Faircastlen liikenne on vilkasta ja ruuhkaista, minkä takia jalankulkijat joutuvat usein olemaan erityisen tarkkaavaisia. Joka vuosi noin kaksisataa ihmistä loukkaantuu liikenneonnettomuuksissa. Vuonna 2002 uudelleen käyttöönotettu liikennepoliisijärjestelmä on tuonut kaivattua helpotusta asiaan.

Politiikka Muokkaa

Kunnallisneuvosto ja kaupunginvaltuusto Muokkaa

Faircastlen kaupunkia johtavat rinnakkain kaksi erillista toimijaa: kunnallisneuvosto ja kaupunginvaltuusto. Kunnallisneuvoston valta käsittää koko Runefieldin kunnan (jossa Faircastle sijaitsee), kun taas kaupunginvaltuuston valta rajoittuu vain Faircastlen kaupunkiin ja sen metropolialueeseen. Ja vaikka kaupunginvaltuusto onkin lain mukaan Faircastlen päävallankäyttäjä, puuttuu kunnallisneuvosto varsin usein päätöksentekoon kaupungin asioissa.

Kaupunginvaltuustossa istuu viisikymmentä edustajaa. Suurinta osaa paikoista hallitsee Yhdistynyt Liberaalius (35 paikkaa), toisina tulevat Vihreä Vasemmisto (10) ja Yhtenäinen Kastamere (10). Vähiten paikkoja on Naistenliitolla, joka hallitsee vain yhtä paikkaa. Liikenne- ja ympäristöasioissa johtava puolue Yhdistynyt Liberaalius on tukeutunut Vihreään Vasemmistoon, talous- ja kulttuuriasioissa taasen Yhtenäiseen Kastamereen. Yhteistyö valtuustossa on hyvin sujuvaa, jonka vuoksi Faircastle on yksi suosituimmista paikoista pyrkiä politiikkaan.

Aluejako Muokkaa

Faircastle jakautuu kolmeen piirikuntaan (Primary District), joista jokainen jakautuu vielä 3-5 yhteisöpiiriin (Community District). Yhteisöpiirin nimitystä ovat runsaasti kritisoineet tasa-arvoa ajavat Naistenliiton edustajat, jonka vuoksi sen nimitys tulee todennäköisesti vaihtumaan lähiaikoina.

Faircastlen kartta
Piirikunta Yhteistöpiirit Merkittävät nähtävyydet
Läntinen piirikunta

Primary District in West

Cabelsound, Westriver, Donkeycorner, Damonrine Tavaratalo Tukkimies, Eduskuntatalo, Presidentinlinna, Itsenäisyyden monumentti
Itäinen piirikunta

Primary District in East

Fairgarden, Land Bridge, Candonsey Oikeudenpuisto, John's Bridge
Aberhamin piirikunta (ns. Eteläinen piirikunta)

Primary District of Aberham/Primary District in South

Saint Squares, Holbloc, Egeynvel Aberhamin tuomiokirkko

Väestö Muokkaa

Faircastlen väkiluku ylitti vuonna 2017 kymmenen miljoonaa, jonka jälkeen kaupungin väkiluvun nousu on miltei pysähtynyt. Sen uskotaan laskevan alle kymmenen miljoonan vuoteen 2021 mennessä. Faircastlen aikusväestö kattaa suurimman osan asukkaista, 78%, jolloin alaikäisiä jää vain 22% asukkaista. Tämä johtuu siitä, että Faircastlen elämäntyyli on aikuistne yksinelämistä, jonka takia perheet eivät kaupungissa paljoa asustele.

Terveydenhuolto Muokkaa

Faircastlessa on suuri terveydenhuoltoalue Feer-joen (aluejako-osion kartassa vasemmalla) ja Gamberstream-joen (aluejako-osion kartassa oikealla alempana) välissä John's Bridgen eteläpuolella. Aluetta kutsutaan "laaksoksi" (Valley) joka juontuu paikan keskiaikaisesta nimestä Valley of Health eli "terveyden laakso".

Laakson suurimmat sairaalat ovat Hardmanin ja Daemonin sairaalat, joista viimeksi mainittu on Britteinsaarten suurin sairaala. Näiden sairaaloiden lisäksi alueella on viisi terveydenhuoltoasemaa, kolme erillistä, mutta suurta apteekkia ja kaksi lastensairaala (Reagan's Hospital for Children ja Children's Hospital for Particular Cases).

Kielet Muokkaa

Faircastlen asukkaista 90% puhuu englantia, 4% dheania, 4% brassia ja loput 2% muita kieliä, kuten kymriä tai raunia. Kaikki tienviitat on kirjoitettu englanniksi ja brassiksi, jotka ovat Kastameren kaksi kansalliskieltä. Lisäksi Itäisen piirikunnan pohjoisimmissa kortteleissa lähellä Oikeudenpuistoa kyltit voivat olla myös dheaniksi.

Koulutus Muokkaa

Faircastlessa sijaitsevat kaksi Kastameren tärkeintä yliopistoa, The Elgen University in Castamere ja Dragonplace University, joihin tulee opiskelijoita ympäri maailmaa. Elgen-koulua ei ylläpidä Kastameren opiskeluvaltuuskunta, vaan se on yksityinen walesilainen koulutusjärjestö. Jokaisessa piirikunnassa on kaksi peruskoulua, joten yhteensä niitä tulee kuusi. Arvosanojen keskiarvo Faircastlessa on selvästi Kastameren muita kaupunkeja korkeammalla, tosin Blackmontin opiskelijat tuntuvat kirivän pääkaupungin etumatkaa vuosi vuodelta lyhyemmäksi.

Kulttuuri Muokkaa

Erikoisimmat piirteet Muokkaa

Faircastlessa vallitsee sekalainen konservatiivisen ja vanhemman kaupunkikulttuurin sekä nykyaikaisen ja uudistusmielisen nuorisokulttuurin sekoitus. Tietotekniikka on osa rentoa arkipäivää, mutta konservatiiviset perinteet vallitsevat etenkin pukeutumisessa ja ruokailussa, mikä on antanut Faircastlen kaupunkikulttuurille erikoisen piirteen.

Konservatiivisen ja uudistusmielisen sekakulttuurin toinen erikoinen piirre on uskonto. Yli 97% kaupungin asukkaista kuuluu johonkin uskontokuntaan, mutta kukaan tuskin harjoittaa tätä. Tämä "valeuskonnollisuus" on levinnyt Faircastlesta muihinkin Euroopan kaupunkeihin, mutta ei yhtä laajassa mittakaavassa kuin Kastameressä.

Ruokakulttuuri Muokkaa

Faircastlen ruokakulttuuri on monipuolinen. Kaupungin ravintolat eivät ole useimpien länsimaiden kaupunkien tapaan sijaitse tietyntapaissa kulttuurikortteleissa (town), vaan mitä erilaisimpia ravintoloita voi löytää lähes joka nurkasta.

Pienessä pubissa saatetaan tarjota perinteistä ham and potatoes -ruokaa ("kinkku ja perunat"), joka on yleensä folion sisällä haudettua kermaista kinkku- ja perunasuikaleiden muodostamaan pikaruokaa. Se on hyvin yleinen lounas. Myös aasialainen ruoka on suosittua lounaaksi, kun taas keskieurooppalaiset raskaat pihviruoat säästetään illalliselle.

Majoitusongelmat Muokkaa

Faircastlessa on vähän hotelleja, jonka vuoksi lähes jokainen turisti kohtaa majoitusongelmia. Hotellit sijaitsevat yleensä Feer-joen itäpuolella Itäisessä piirikunnassa, jonka vuoksi nähtäyyksille on pitkä matka. Hotelleja ei myöskään Itäisessäkään piirikunnassa ole paljoa, jonka vuoksi osa turisteista hankkii majoituksen kaupungin ulkopuolelta ja tulee julkisella liikenteellä itse kaupunkiin.

Vapaa-aika Muokkaa

Faircastlen suosituimmat vapaa-ajan harrastukset ovat urheilu, ryyfelin tai ruutusodan peluu ja kahvilla käyminen. Lautapelit ovat erikoisesti videopelejä suositumpia, ja jopa nuoriso pelaa mieluummin lautapelejä. Kaupunki on tullut tunnetuksi lukuisista lautapelitapahtumistaan ja esimerkiksi ryyfelinmaailmamestari Gary Castarov osallistuu niihin usein.

Urheilu on myös hyvin suosittua vapaa-ajalla, etenkin lenkkeily Oikeudenpuistossa kiinnostaa monia. Itäisessä piirikunnassa on myös muutamia gym-saleja, joissa vain harjoittaa lihaskuntoa.

Lähteet Muokkaa

  1. http://fi.valtiopeli.wikia.com/wiki/Kastamere#Kaupungit
  2. http://fi.valtiopeli.wikia.com/wiki/Kastamere#Liikenne
  3. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tukholma
  4. https://fi.wikipedia.org/wiki/Dublin#Liikenne