FANDOM


EU eli Eurooppalainen Unioniliitto (eng. European Unionalliance) oli muutamien Euroopan maiden yhteinen unioniliitto. Sen perustivat Skotlanti ja Hafolania. EU:lla oli viimepäivinään mukana vain Frankland ja Ližen.

EU oli olemassa kaksi vuotta, kunnes se hajosi. VIHTA:aa voidaan pitää eräänlaisena EU:n seuraajana, sillä se otti käyttöön EU:n perusoikeusasiakirjan.

EU:n virallinen seuraaja on Eurooppalainen Koalitio eli EuKo.

Tapahtumia Muokkaa

Perustaminen Muokkaa

Skotlanti ehdotti EU:n perustamista Hafolonian kanssa 21.12.2018. Päivää myöhemmin liittoon liittyivät USA, Rahala ja Sanovla ja EU:n parlamentti muodostettiin Zürichiin. 22.12.2018 otettiin käyttöön myös yhteinen valuutta, Euroopan frangi. 23.12.2018 aloitettiin puheenjohtajavaalit. Samana päivänä vaalit voitto Skotlannin Wade Torch. Wade Torch luopui paikastaan elokuussa 2019.

Aikajana Muokkaa

 • 21.12.2018: EU perustettiin, Hafolonia ja Skotlanti liittyivät siihen.
 • 22.12.2018: USA, Rahala ja Sanovla liittyivät EU:hun ja EU parlamentti perusttiin Zürichiin. Euroopan Frangi tuli käyttöön.
 • 23.12.2018: Puheenjohtajavaalit pidettiin. Vaalit voitti Wade Torch.
 • 31.12.2018: Banaanilaakso liittyi EU:hun
 • 1.1.2019: EU:n perusoikeusasiakirja julkistettiin
 • 25.1.2019: Sanovla erotetaan EU:sta
 • 26.1.2019: Vallburg liittyi EU:hun.
 • Maaliskuu 2019: Skotlanti ja Hafolania eroavat EU:sta
 • Kesä-heinäkuu 2019: Banaanilaakso erosi EU:sta
 • Kesäkuu-heinäkuu 2019: Sanovla liittyi EU:hun.
 • Elokuu 2019: Vallburg ja Sanovla erosivat EU:sta ja Svärgemark "perusti" sen uudelleen.
 • Elokuu 2019: Esmar ja Whitecoast liittyivät EU:hun.
 • Syyskuu 2019: Svärgemark lähti EU:sta ja Frankland korvasi sen
 • Syyskuu 2019: Timskav ja Ližen liittyivät EU:hun ja Hafolania poistui EU:sta
 • Maaliskuu 2020: Ližen, Whitecoast, Esmar ja Timskav lähtevät EU:sta.
 • Huhtikuu 2020: Frankland lakkauttaa EU:n.

EU:n perusoikeusasiakirja Muokkaa

EU:n perusoikeusasiakirja

Euroopan Unioniliiton maat ovat allekirjoittaneet seuraavan sopimuksen ja sitoutuvat noudattamaan sitä poikkeuksetta. Unionin tarkoituksena on edistää seuraavien asioiden toteutumista unionissa ja maailmalla. Hyväksytty Zürichissä 30.12.2018.

Osasto I: Ihmisarvo Muokkaa

§1 Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä tulee kunnioittaa ja suojella.

§2 Jokaisella on oikeus elämään. Teloitukset ja kuolemaan tuomiot tulee kieltää.

§3 Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella epäinhimillisesti.

§4 Ketään ei saa orjuuttaa, pakollista työtä ei ole.

Osasto II: Oikeudet ja vapaudet Muokkaa

§5 Jokaisella on oikeus:

a) Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen b) Oikeus yksityisyyteen ja henkilötietosuojaan

c) Oikeus perustaa perhe ja solmia avioliitto

d) Oikeus koulutukseen ja työntekoon, sekä vapaaseen ammatinvalintaan

e) Oikeus omistaa, käyttää omaisuutta haluamalla tavallaan ja testamentata se

f) Oikeus turvapaikkaan

g) Oikeus asianmukaisern hoitoon.

§6 Jokaisella on vapaus:

a) Mielipiteeseen

b) Uskontoon

c) Kokoontumiseen ja yhdistymiseen

d) Taiteeseen ja tutkimukseen.

Osasto III: Tasa-arvo Muokkaa

§7 Kaikki ovat lain edessä tasa-arvoisia.

§8 Ketään ei saa syrjiä ulkonäön, iän, sukupuolen. etnisyyden, uskonnon, mielipiteen terveydentilan taikka muun vastaavan seikan takia.

Osasto IV: Työ Muokkaa

§9 Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi.

§10 Jokaisella työntekijällä on oikeus kohtuullisiin työoloihin ja -ehtoihin.

§11 Ketään ei saa irtisanoa perusteettomasti.

§12 Lapsityövoima on kiellettyä.

§13 Jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan ja toimeentuloturvaan.

Osasto V: Kansalaisoikeudet Muokkaa

§14 Jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus samoin säädöksin kuin hänen asuinmaassaan.

§15 Jokaisella on oikeus hyvään ja oikeudenmukaiseen hallintoon.

§16 Jokaisella on oikeus tutustua EU:n asiakirjoihin.

§17 Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus esittää vetoomus tai kannella EU:n asiamiehelle.

Osasto VI: Lainkäyttö Muokkaa

§18 Jokaisella on oikeus puolueettomaan ja riippumattomaan oikeuskäsittelyyn. §19 Jokainen on syytön kunnes toisin todistetaan.

§20 Ketään ei saa tuomita kahdesti samasta rikoksesta.

Osasto VII: Sotakaluston vastuukäyttö Muokkaa

§21 Mikään EU maa ei saa käyttää sotilasparaateissa ydinaseita tai muita joukkotuhoaseita.

§22 Juhla-aikoina yksikään EU-maista ei saa laukaista ohjuksia tai pommeja siviilialueilla. Testiräjäytykset täytyy tehdä aina vain sotilasalueella.

Jäsenmaat Muokkaa

Entiset Muokkaa

 • Skotlanti
 • USA
 • Banaanilaakso
 • Rahala
 • Sanovla
 • Vallburg
 • Hafolania
 • Esmar
 • Svärgemark
 • Whitecoast
 • Timskav
 • Ližen