FANDOM


Beneluxissa puhutaan döösin kieltä, joka on varsin germaanisen oloista muutamin slaavilaisin ja romaanisin vivahtein. Se on läheistä sukua skånin ja bacharin kielille. Döösin kielellä on yhteensä 20 miljoonaa puhujaa, joista suurin osa Beneluxissa, koska maassa ei juuri muita kieliä puhuja. Kielelle ominaisia asioita ovat esimerkiksi v-kirjaimen ääntäminen toisen konsonantin edellä f-kirjaimena ja samojen vokaalien laittaminen peräkkäin.

Kielioppi Muokkaa

Döösin kielessä substantiivit jaetaan kahteen ryhmään: maskuliineihin ja femiineihin. Epämääräinen artikkeli on molemmilla en, mutta määräinen artikkeli on maskuliineilla dör ja femiineillä däs. Maskuliineja ovat konsonanttiin päättyvät substantiivit ja femiinejä vokaaliin tai puolivokaaliin päättyvät substantiivit. Esimerkiksi dör Sentär ('keskusta') ja däs Tuugstasse ('rautatieasema'). Substantiivit kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimilla, mutta artikkeleita ei paitsi virkkeen alussa. Monikko on molemmilla suvuilla maskuliineilla -(s)än ja femiineilla -(s)en.

Verbejä ei jaeta mihinkään ryhmään ja niiden taivuttaminen on yksinkertaista, sillä ne taipuvat vain aikamuodoissa. Imperfektissä verbin perään lisätään -de, perfektissä verbiin tulee etuliite hes ja loppuun imperfektipääte ja pluskvamperfekti toimii samalla tavalla kuin perfekti, mutta etuliite onkin hede. Esimerkiksi: Raase, raasede, hes raasede, hede raasede.

Adjektiivit taipuvat positiivissa, komparatiivissa vilt ja superlatiivissa vilge. Esimerkiksi snör, snörvilt ja snörvilge.