FANDOM


Balta (balt. balta tai langua balta) on Itämeren alueilla puhuttava kieli, joka on virallinen kieli Prusslandissa. Se on germaaninen kieli ja täten sukua Kirjakielelle ja graeezille. Se on myös graeezin lähin sukulaiskieli.

Kirjaimisto Muokkaa

Kirjain Äänne Lisätietoa
A a [a] [a:]
B b [b]
C c [k]
D d [d]
E e [e] [e:]
G g [g]
H h [h] Lausutaan melko kevyesti.
I i [i] [i:]
J j [j]
L l [l]
M m [m]
N n [n]

O o

[o] [o:]
P p [p]
R r [r]
S s [s]
T t [t]
U u [u]
V v [v]
W w [v] Useimmiten käytetään vain nimissä ja lainasanoissa.

Y y

Ü ü

[y] /y/-äänteen kirjain vaihtelee eri puolilla Eurooppaa. Usein pohjois- ja itä-prusslandilaiset käyttävät y-kirjainta, Stuzlandin baltankieliset ja länsi-prusslandilaiset taas useimmiten käyttävät ü-kirjainta. Virallinen kirjain on kuitenkin y.
Z z [dz] Lausutaan kuten englannin j-kirjain (esim. joy, [dzoi]).
OE œ [ö]

Muut äänteet Muokkaa

Äänne (kirjoitus) Äänne (lausuminen) Lisätietoa
ch [h] Äännetään kuten saksan ch.
ckh [kh] Äännetään kurkusta.
sz [z]

Verbin taivutus Muokkaa

Esimerkkiverbi tanssia - danzen

Perusmuoto (tanssin [nyt])

Imperfekti (tanssin [aiemmin])

Perfekti (olen tanssinut)

Pluskvamperfekti (olin tanssinut)
y.1.p. danze danzed danzede danzeden
y.2.p. danze danzeph danzephe danzephen
y.3.p. danzen danzench danzeche danzechen
m.1.p. danzede danzeded danzedede danzededen
m.2.p. danzede danzedeph danzedephe danzedephen
m.3.p. danzeden danzedench danzedenche danzedenchen
Passiivi danzar danzard danzarde danzarden

Sanasto Muokkaa

KESKEN JATKAN JOSKUS :PMuokkaa

Baltan kielen kieliopillisia asioita: -Baltassa käytetään prepositioita ja postpositioita erittäin vaihtelevasti, antaen paljon vapauksia runoilijoille ja sanoittajille. Esimerkki: "Ed intre de bockhen", minä olen laatikon sisällä, voidaan sanoa myös: "Ed de bockhen intre". -Useimmat sanat tulevat englannista. -Substantiivien (lukuun ottamatta ainesanoja ja paikan-, ihmisen- sekä tapahtumannimiä) perään tulee -en-pääte, kun asia mainitaan ensimmäisen kerran jälkeen (esim. E sawen a kat. Katen'de cœta: Minä näin kissan. Kissa oli söpö.) -Verbit eivät juurikaan taivu Tärkeitä sanoja: Heillen/heill! = Hei! Huwzhen gudh du u? = Kuuluuko sinulle hyvää? (Vastaa "mitä kuuluuta") E = minä, ed = minä olen U = sinä, ud = sinä olet He/sche = hän, hed/sched = hän on Eu = me, eud = me olemme Uo = te, uod = te olette Hech/schech = he, heched/scheched = he ovat 1 = Unchen 2 = Dossen 3 = Trechzen 4 = Cotren 5 = Cinzen 6 = Seichzen 7 = Siechzen 8 = Ochen 9 = Nochen 10 = Diechzen ----- Joulusanastoa

Joulu: Usein käytetään sanaa Jol, kun tarkoitetaan sitä hauskaa lasten ja muunkin perheen juhlaa, jossa lahjoja jaetaan ja tanssitaan kuusen ympärillä. Kristillisemmässä ja hartaammassa mielessä käytetään sanaa Cristjol. Joulupukki: Jolpapa tai Sœntklaus Joululaulu: Jolsœnckh/en Joululahja: Jolprasent/en Joulupuuro: Jolpœrig/en (voidaan käyttää myös ainesanana) Joulutonttu: Joltrull/en