FANDOM


Symbol support vote.svg

Azzurria on käyttäjän A.N.K.K.A valtio Valtiopeleissä 14 ja 15, joka sijaitsee Italiassa ja sen lähialueilla osassa Ranskaa ja Afrikkaa sekä Albaniassa.

Maan nimi juontaa juurensa azzurriane-uskontoon, jolla oli vahva asema alueella ennen 600-lukua. Uskonnon pääpilari on auringon palvominen, ja sen takia Azzurrian monet symbolit viittaavat aurinkoon.  

Azzurrialla on pitkät perinteet siirtomaamahtina, ja se näkyy vieläkin Punaisenmeren sekä Albobalkanin provinseissa. Emämaa Italiassa ja Etelä-Ranskassa on sen sijaan suhteellisen yhteinäinen kulttuurillisesti, ja se on ollut samaa valtiota erittäin pitkään. Azzuriaa kutsutaan joskus lempinimellä "kahden valtameren mahti" johtuen sen suorista yhteyksistä sekä Atlantille että Tyynelle valtamerelle.  

Nykyazzurria on rauhanomainen maa, joka toivoo rauhaisaa yhteispeliä ja mukavaa hiljaiseloa Euroopan maiden välillä. Maan talous on ollut viime vuosikymmenen vahvassa kasvussa, ja elintaso onkin maassa korkea. Kansalaisilla on varaa käydä ulkomailla, ja tämä näkyy etenkin Kyporiaan ja Hungariaan suuntautuvissa lomamatkoissa.  

Vaikka Azzurria on ollut tasavalta vuodesta 1897, on maassa vielä keisari. Hän on muodollinen vallankäyttäjä, joka on erillään päätöksenteosta, mutta valtio antaa hänen käyttää valtion tiloja. Keisari nimittää myös maan aateliston, jolla ei kuitenkaan ole valtaa. Keisari ottaa usein kantaa maailman tapahtumiin, muttei saa edustaa Azzurriaa virallisesti. Kansansuosio on silti vakaa; noin 70 % azzurrialaisista pitää nykyistä keisari Antonio Claudio Julius XXVII:tä ainakin melko hyvänä.  

Maantieto Muokkaa

Province d'alpine on ylänköä ja vuoristoa, joka on osa Alppeja. Vuoriston takia kasvillisuus on karua, mutta ylängön alaosissa viljellään riisiä tulvapelloilla. Laskettelu on alueelle tärkeää, ja suuri osa luonnonrinteistä on muutettu laskettelukeskuksiksi. Tämä on huolestuttanut etenkin ympäristöjärjestöjä.

Azzurrian Siinain alueella porataan öljyä. Öljynporaus aloitettiin hetken huumassa 1970-luvulla. Tämä aiheutti paljon ympäristötuhoja, joista samaiset ympäristöjärjestöt varoittelivat. Siinaille alettiin heti öljylöydön jälkeen rakentaa tehtaita, jotka myöhemmin ovat aiheuttaneet suuria ongelmia, kun köyhemmät ihmiset menettivät keitaiden juomakelpoisen veden.

Tunisin alueella on sen sijaan erinomaiset elinolot.

Azzurrian alue on erittäin maanjäristysherkkää, koska se on monen mannerlaatan saumakohdassa. Azzurrian historian vanhin tunnettu luonnonkatastrofi on vuodelta 79 jkr. nykyisen Rodorian alueella. Myöhemmin Macchinan kaupungin maanjäristyksessä Cisilian provinssissa.

Historia Muokkaa

Esihistoria Muokkaa

Azzurrian alueelle ensimmäiset ihmiset saapuivat arkeologisten löydösten ja muiden maiden löydösten perusteella viimeistään 40 000 vuotta sitten, mutta Pohjois-Afrikassa ihmisiä on ollut jo aiemmin. Mitä ilmeisimmin Azzurrian eri alueiden ihmisillä on vain hyvin vähän samaa geeniperimää.

Varhaiset vaiheet Muokkaa

Vuonna 300 ekr. Azzurrian alueelle syntyi Rooman valtakunta, joka pian kattoi koko eteläisen Euroopan ja Afrikan. Azzuurit olivat Rooman hyvin pärjäävää kansanosaa, sillä Rooman pääkaupunki Rooma oli vahvalla azzuurialueella. Tosin vuonna 30 jkr. azzuurit halusivat alkaa itsenäistyä, kun Rooman keisari määräsi uskonnon, jossa hänet nostettaisiin jumalaksi. Kapinat kukistettiin verisesti, ja nykyään Rooman valtakunnan aikaa ei pidetä Azzurriassa hyvänä.

Keisarikunnan muodostuminen Muokkaa

Azzurrian keisarikunnan syntymisvuodesta on paljon kiistaa, mutta nykytutkimus on vahvasti sitä mieltä, että Azzurrian ensimmäinen keisarikunta, joka kattoi Alppien lähialueet ja Etelä-Ranskan, syntyi 400-500 luvulla. Vanhoista asiakirjoista on saatu selville, että ensimmäinen keisari olisi ollut mellanneolaistaustainen Keisari Julius Augustus Giovanni Brutus. Seuraavien keisarien tiedot ovat tuhoutuneet suuren Tyronon palon aikana.

Qruutilaisen viikinkiterrorin aika Muokkaa

Vuonna 1027 qruutilainen viikinkilaivue hyökkäsi Azzurriaan Thorvald Verenhimoisen johdolla. Hyökkäys koetteli pahiten Azzurrian läntisiä osia, ja muun muassa Laccutto tuhottiin ja 60% sen väestöstä tapettiin. Qruut pyysi vasta vuonna 1999 Azzurrialta virallisesti anteeksi Laccutton verilöylyä.

Maailmanvallaksi Muokkaa

1500-luvulla Azzurria alkoi valloittaa uusia maa-alueita vanhojen sodissa menetettyjen alueiden tilalle. Alueita löydettiin ensin Pohjois-Afrikasta, sitten Etelä-Amerikasta. Azzurrialaiset eivät pitäneet Amerikkalaisia kovin erikoisina, sillä molemmat palvoivat aurinkoa ja planeettoja.

Sodat Baleariaa vastaan Muokkaa

Azzurria kävi vuosina 1623-1713 seitsemän lyhyehköä sotaa vaihtelevalla menestyksellä naapurimaataan Baleariaa vastaan. Sotien seurauksena kansa kärsi, mutta valtion talous ei parantunut. Maassa alkoi syntyä mellakoita, jotka lopulta tukahdutettiin verisesti.

Azzurrian ensimmäinen vallankumous Muokkaa

Vuonna 1756 Azzurriassa syntyi suuria kapinoita. Maan keisari Adrian Celli lynkattiin Laccuttossa samana vuonna ja valtaan astui seitsenjäseninen valtakunnanneuvosto. Valtakunnanneuvosto sai aluksi suuren kansansuosion, mutta se menetti suosiotaan nopeasti, kun se ei pystynyt pidemmällä tähtäimellä tarjoamaan kansalle ruokaa.

Hallinto Muokkaa

​ParlamenttiMuokkaa

Azzurria on tasavalta, joka käyttää Montequieun vallan kolmijaon periaatetta. Maassa on 700 paikkainen yksikamarinen parlamentti, jossa on paikat 692 kansan koko valtakunnan laajuisesti äänestetylle kansanedustajalle sekä 8 provinssin kuvernöörille, jotka jokainen provinssi valitsee hieman eri tavoin äänestämällä. Parlamentin edustajat eivät saa olla aatelisia.
Azzurrian parlamentti

Pun: SDP; Vihr: Vihreät; Sin: AyR; Harmaa: Konservatiivit

​KuvernööritMuokkaa

Kuvenöörit valitaan äänestyksellä, mutta toisin kuin parlamenttiedustajien, he saavat olla aatelisia. Tämä on historiallinen jäänne Azzurrian tasavallan alkuvuosilta. Parlamentti säätää lait, jotka kuvernöörien on toimeenpantava. Kuvernöörien täytyy nauttia parlamentin luottamusta. Mikäli kuvernööri ei toimeenpane parlamentin säätämää lakia omalla alueellaan vuodessa, saa hän ensin varoituksen, jonka jälkeen hänen luotettavuudestaan äänestetään puolen vuoden kuluttua jos lakia ei olla vieläkään toimeenpantu.

​AluehallintoMuokkaa

​Jokaisella Azzurrian provinssilla on oma, provinssin perustusasiakirjan mukainen alueellinen parlamentti. Se päättää alueen asukkaiden paikallisveroista, huolehtii julkisista palveluista ja tekee esityksiä ja raportteja parlamentille. Alueen hallitus voi osalla alueita erottaa kuvernöörin, mutta sen oikeudet ovat näin suuret vain kolmella viidesosalla provinsseista. 

​PuolueetMuokkaa

Azzurrian valtapuolue on tällä hetkellä Azzurria Y Refforma. Se on keskustalainen. Toiseksi suurin puolue on Azzurrian Sosiaalidemokraattinen puolue, ja kolmantena tulee Konservatiivit. Vihreät on kaikista pienin puolue, mutta sen suosio kasvaa jatkuvasti. Parlamenttivaalit järjestetään joka 4 vuosi. Seuraavat parlamenttivaalit ovat viimeistään vuonna 2018, ja oletettavasti Azzurria y Refforma tulee kokemaan tappion vaaleissa.

​Uudistus 2020Muokkaa

​Azzurrian aluehallinnon järjestelmien uudistusta lupailtiin paljon vuoden 2014 parlamenttivaaleissa, mutta valtapuolue Azzurria y Refforma on odotuksista poiketen vain myötäillyt itsevaltaisia aateliskuvernöörejä. Azzuurolbiassa, l'Elladassa ja Sardiniessa aateliskuvernöörit ovat olleet pitkään vallassa ja heidän valta-oikeutensa ovat erittäin suuret. Uudistuksen tavoitteena on pilkkoa aluehallituksia ja muuttaa lakeja siten, että lakien toimeenpanosta vastaisi koko maan laajuudella hallitus. Samalla osalle alueita annettaisiin rajallien autonomia.

Provinssit Muokkaa

Azzurria on jaettu kahdeksaan provinssiin, joilla jokaisella on kuvernööri. Osassa provinsseja kuvernööri on aatelinen, mutta kuvernöörin ei tarvitse olla aatelinen.

Provinssi Kuvernööri Lippu Virallinen kieli Väkiluku
Province Alpine Cecilia Dorre
Alpine
Graeezi
Province Romane Gerraldino Ferrocci
Romane
Graeezi

Lingae Normale

Province Africa l'norre Demba al-Ahmar
Africa n
Lingae Normale
Azzuurolbia Hocce d'Lambane
Azzuurolbia
Lingae Normale
Province d'ellada Andro l'Dennio
Dellada
Lingae Normale
Province Africa l'oriente Hassan al-Crahta
Africa o
Lingae Normale
Cisilie Bernado Geruildo
Cisilie
Lingae Normale
Sardinie Donna l'Mecci
Sardinie
Lingae Normale

Väestö Muokkaa

Vastakohtaisuuksien maa Muokkaa

Azzurria on levittäytynyt laajalle alueelle, ja siksi elinolot eri alueilla ovat hyvin erilaiset. Pääasiallisesti yleistettynä, Sisilia, Sardinia, Korsika, Alppien lähellä olevat ja Tangierin ja Tunisin alueella ovat elintasoltaan erittäin hyviä, mutta muilla alueilla elinolot ovat huonot, palkat matalat ja todellinen valta rikollisia muistuttavilla aatelissuvuilla. Viime aikoina näiden sukujen valtaa on pyritty vähentämään, mutta niiden asema on vieläkin lievimmilläänkin melko vahva. Järjestäytynyttä rikollisuutta on onneksi melko vähän, mutta aatelissuvut keräävät usein laittomia veroja.

Kielet Muokkaa

1800-luvun puoleenväliin tultaessa Azzurriassa puhuttiin montaa toisilleen vaikeaselkoista murretta sekä graeezia. Sanomalehdille ja yleistyville kirjoille tarvittiin yhteinen kielimuoto. Tämän takia Bella Bianccissima alkoi kiertää Azzurrialaista Italiaa ja pyrkiä löytämään yhtenäisyyksiä murteista siinä uskossa, että ne olivat aiemmin olleet yksi ja samalla tavalla puhutti kieli, jonka voisi palauttaa. Näin syntyi Lingae Normale, tavallinen kieli, jolla ei todellisuudessa ole mitään yhteyttä alueella muinoin puhuttuihin kieliin. Vuonna 1874 keisari Brutus Augustus Tiberius Konstantinus V sääsi kielilain, jonka mukaan muun kielen kuin Lingae Normalen tai graeezin puhuminen kiellettiin. Tämä aiheutti verisiä kapuloita, mutta lopulta Lingae Normale oli saavuttanut asemansa. Laki poistettiin pian Brutus Augustus Tiberius Konstantinus V kuoleman jälkeen. Nykyään Lingae Normalea puhuu 68,3 % azzurrialaisista ja graeezia 16,8 %. 14,9 % puhuu muita kieliä, kuten banglaa, hungaaria, khalia, kirjaa ja korliaa, sekä vähäisiä alueen alkuperäiskieliä.

Kulttuuri Muokkaa

​UrheiluMuokkaa

​Azzurrian suosituin urheilulaji on jalkapallo.

Ruoka Muokkaa

Azzurrialaiset viinit ja ruuat ovat maailmankuuluja herkullisuudestaan ja laadukkuudestaan. Esimerkkeinä voidaan mainita azzurrialainen pizza, johon kuuluu ohut ja jauhoinen pizzapohja, vähän voimakassuolaista tomaattikastiketta, yksinkertaista jauhelihakastiketta, joka on valmistettu edellisenä päivänä, vastapoimittuja oliiveja, valkosipulia, sieniä, kalaa ja vähän halpaa ja huonoa juustoa. Tämä ei tietenkään ole luksuksinta ruokaa, ja monessa maassa resepti käsitettiin väärin, ja tuloksena oli rasvainen American Pan Pizza.

Lähteet Muokkaa

https://freevectormaps.com/world-maps Luettu 13.7.2017